Garancijski pogoji vhodnih predpražnikov emco

Aktualizirano: 19.05.2021

Spoštovana stranka,

naši izdelki so podvrženi strogi kontroli kakovosti. Če kateri od naših izdelkov kljub temu ne deluje brezhibno, to zelo obžalujemo.

Ne glede na zakonske jamstvene pravice, ki ob izpolnitvi zakonskih predpostavk seveda veljajo neomejeno, kot proizvajalec za aluminijaste profile, vgrajene v naše predpražnike, in za profilne povezave pri v nadaljevanju navedenih izdelkih, ki jih pri nas kupite od 01.06.2021 naprej, pod naslednjimi pogoji velja garancija za čas trajanja garancijske dobe, navedene za posamezni izdelek:

Izdelki z garancijo / Garancijska doba
Vhodni predpražnik emco Diplomat Premium 5 let garancije
Vhodni predpražnik emco Marschall Premium 5 let garancije
Vhodni predpražnik emco Diplomat Original 4 leta garancije
Vhodni predpražnik emco Marschall Original 4 leta garancije
Vhodni predpražnik emco TLS 4 leta garancije
Vhodni predpražnik emco Spinsafe 4 leta garancije
Vhodni predpražnik emco Plaza 4 leta garancije

Garancijski rok začne teči z nakupom novega izdelka od družbe emco Bautechnik GmbH ali od ene njenih hčerinskih družb.

Obseg garancije / Pravica do garancije
Če se pri katerem od izdelkov z garancijo deformirajo vgrajeni aluminijasti profili znotraj garancijske dobe ali če znotraj garancijske dobe odstopijo profilne povezave, imate pravico do popravila ali nadomestitve okvarjenega profila ali okvarjene povezave po naši presoji. Pri predpražnikih, ki so izven meja držav Zvezne republike Nemčije, Avstrije, Švice, Belgije, Nizozemske, Luksemburga in Francije, je pravica omejena na garancijo do brezplačne dostave nadomestnih delov. Če izdelek med časom trajanja garancije vzamemo iz našega programa ali če spremenimo aluminijaste profile ali profilne povezave, vgrajene v naše izdelke, velja pravica iz garancije izključno do plačila v višini 50 € na posamični primer.

Uveljavljanje garancije
Za uveljavljanje garancije nas morate v roku garancijske dobe pisno obvestiti, čim se seznanite z deformacijo vgrajenega aluminijastega profila/aluminijastih profilov in/ali z napako na profilnih povezavah, in navesti deformacijo in/ali napako; pisno obvestilo pošljite na naslednji naslov: emco Bautechnik GmbH, Postfach 1860, DE-49803 Lingen, Nemčija; bau@emco.de. Obvestilu morate priložiti številko potrditve naročila (AB), ki je na spodnji strani izdelka, in fotografije, ki izkazujejo napako. Obvezno navedite, prosimo, kontaktni naslov s telefonsko številko in e-naslovom, prek katerih lahko komuniciramo z vami, da koordiniramo ureditev garancijskega primera.

Izključitev garancijskih zahtevkov
Garancijski zahtevki so izključeni, če je deformacija vgrajenega aluminijastega profila ali napaka profilnih povezav posledica

  • sprememb na izdelku npr. zaradi samostojnih sprememb ali popravil,
  • neupoštevanja navedb glede obremenitev, ki veljajo za izdelek,
  • neupoštevanja priporočila za stavbo, kjer naj bi se zadevni izdelek uporabljal,
  • nestrokovnega ali neizvedenega čiščenja
  • nasilne uporabe (npr. zaradi udarca, sunka),
  • posegov, ki jih ni izvedla z naše strani pooblaščena servisna služba

EM Sistemi · Laznica 1
5282 Cerkno / SVN · Tel. (+386) 51 435 159
info@emco.si · www.emco-bau.com

Download