Warunki gwarancji – wycieraczki wejściowe emco

Stan: 19.05.2021

Szanowna Pani/Panie,

Nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości. Jeśli jednak któryś z naszych produktów nie funkcjonuje prawidłowo, jest nam bardzo przykro z tego powodu.

Niezależnie od ustawowych wymogów prawnych w zakresie gwarancji, które oczywiście są spełnione bez ograniczeń, jako producent udzielamy na zakupione u nas wycieraczki w profilach aluminiowych oraz na połączenia pomiędzy profilami, na niżej wymienione typy produktów, od dnia 01.06.2021 gwarancji na czas trwania okresu gwarancyjnego określonego dla danego produktu na następujących warunkach:

Produkty objęte gwarancją / okres gwarancji
Wycieraczka emco Diplomat Premium 5 lat
Wycieraczka emco Marschall Premium 5 lat
Wycieraczka emco Diplomat Original 4 lata
Wycieraczka emco Marschall Original 4 lata
Wycieraczka emco TLS 4 lata
Wycieraczka emco Spinsafe 4 lata
Wycieraczka emco Plaza 4 lata

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu nowego produktu od emco Bautechnik GmbH lub od jednej z jej spółek.

Zakres gwarancji / roszczenia gwarancyjnego
Jeżeli profile aluminiowe wycieraczki wejściowej objętej gwarancją odkształcą się lub połączenia pomiędzy profilami poluzują się w okresie trwania gwarancji, przysługuje Państwu prawo do wymiany wadliwego profilu lub połączenia według naszego uznania. W przypadku mat znajdujących się poza granicami Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Luksemburga i Francji gwarancja ogranicza się do darmowej dostawy części zamiennych. Jeśli produkt w okresie trwania gwarancji został usunięty z naszego asortymentu lub jeśli profile aluminiowe lub połączenia profili wbudowane w produkt zostały przez nas zmienione, gwarancja przysługuje wyłącznie do wartości 50 € za pojedynczy przypadek.

Egzekwowanie roszczeń
W celu skorzystania z gwarancji w okresie jej trwania należy niezwłocznie po stwierdzeniu odkształcenia zamontowanych
profili aluminiowych lub wady połączeń profili, dokonać zgłoszenia na piśmie na adres: Emco Polska Sp. z o.o., ul.
Makowskiego 1, 02-784 Warszawa; info@pl.emco.de. Do protokołu należy dołączyć numer potwierdzenia zamówienia
(AB), który znajduje się na tylnej stronie maty, a także zdjęcia dokumentujące wadę. Prosimy o podanie adresu kontaktowego
wraz z telefonem i e-mailem, pod którym możemy koordynować rozpatrzenie sprawy gwarancyjnej.

Wyłączenie z roszczeń gwarancyjnych
Wycieraczka wejściowa nie podlega roszczeniom gwarancyjnym w sytuacji wystąpienia deformacji zamontowanych profili aluminiowych lub uszkodzenia połączeń profili w przypadku:

  • Samodzielnej naprawy lub dokonania zmian w stosunku do fabrycznie dostarczonego produktu,
  • Nieprzestrzegania dopuszczalnych wartości maksymalnego obciążenia,
  • Nieprzestrzegania zaleceń odnośnie zastosowania dla określonych rodzajów obiektów budowlanych,
  • Niewłaściwe czyszczenie lub jego brak
  • Użycie siły (np. uderzenie, nacisk),
  • Ingerencje, które nie zostały wykonane przez autoryzowany serwis emco.

emco Polska Sp.z.o.o.
Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warschau
Tel. (+48) 22 741 28 05
info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

Download