Garantieverklaring emco entreematten

Stand: 19.05.2021

Geachte heer/mevrouw,

Gedurende het productieproces zijn onze producten onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht desondanks het door u aangekochte product niet voldoen aan de te verwachten eisen betreuren wij dit ten zeerste. Onafhankelijk van de wettelijke garantierechten, die uiteraard blijven bestaan indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, garanderen wij als fabrikant onderstaande garantietermijn op de aluminium profielen en verbindingen die in onze matten worden gebruikt. Wij, als fabrikant, verlenen garantie voor de duur van de garantieperiode die voor het desbetreffende product is aangegeven, met inachtneming van de volgende voorwaarden. Bovengenoemd geldt voor producten die zijn aangekocht na 01.06.2021.

Producttype / Garantie

 • emco entreemat Diplomaat Premium 5 jaar
 • emco entreemat Marschall Premium 5 jaar
 • emco entreemat Diplomat Original 4 jaar
 • emco entreemat Marschall Original 4 jaar
 • emco entreemat TLS 4 jaar
 • emco entreemat SpinSafe 4 jaar
 • emco entreemat Plaza 4 jaar

De garantie gaat in op het moment van aankoop van het product bij emco of één van haar dochterondernemingen.

Omvang van de garantie

Indien de aluminium profielen, gemonteerd in een product met garantie, vervormen of de profielverbindingen loskomen binnen de garantieperiode heeft u recht op gratis levering van vervangingsonderdelen. Als het product gedurende de garantieperiode uit ons programma is genomen of is gewijzigd, beperkt een aanspraak op garantie zich tot betaling van € 50,- per individueel geval.

Uitvoering van de garantie

Om de garantie te kunnen waarborgen, dienen wij direct op de hoogte te worden gebracht nadat men kennis heeft genomen van vervorming van de gemonteerde aluminium profielen, van een defect aan de profielverbindingen, binnen de garantieperiode, schriftelijk, aan het volgende adres emco Benelux BV Baronieweg 12b 5321 JW Hedel of op bouwtechniek@benelux.emco.de. De bericht moet vergezeld zijn van het orderbevestigingsnummer (AB), dat aan de onderzijde van het product kan worden gevonden, en van foto‘s, om het defect te documenteren. Gelieve een contactadres met telefoon en e-mail te vermelden. Vermeld a.u.b. een contactadres met telefoon- en e-mailgegevens, zodat wij de afhandeling van de garantieclaim goed kunnen coördineren.

Uitzonderingen

De garantie is niet van toepassing indien de schade is ontstaan door:

 • Wijzigingen ter aanzien van de fabrieksstaat, bijvoorbeeld door onafhankelijke modificaties of reparaties.
 • Niet-naleving van de op het product van toepassing zijnde belastingspecificaties.
 • Niet-naleving van de voor het product gespecificeerde bouwaanbeveling.
 • Onjuiste reiniging of het nalaten van reiniging.
 • Het moedwillig aanbrengen van schade.
 • Interventies die niet zijn uitgevoerd door een door ons erkend serviceadres.

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek
Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310 · België/Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978
bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

Download