Záruční podmínky pro vstupní rohože emco

Stav: 19.05.2021

Vážený zákazníku,

naše výrobky podléhají velmi přísné kontrole kvality. V případě, že některý z našich výrobků nefunguje bezchybně, je nám to velmi líto.

Bez ohledu na zákonnou povinnost poskytnout záruku na vyrobené zboží (pro uplatnění reklamace vyplývající ze záruky je třeba splnit stanovené náležitosti), poskytujeme s účinností od 1.6.2021 následující záruku na naše výrobky, záruka se vztahuje na hliníkové profily, ze kterých jsou tvořeny naše rohože, a na spojení těchto profilů.

Výrobek, na který vztahuje záruka/Záruční doba

 • Vstupní rohož Diplomat Premium 5 let
 • Vstupní rohož Marschall Premium 5 let
 • Vstupní rohož Diplomat Original 4 roky
 • Vstupní rohož Marschall Original 4 roky
 • Vstupní rohož TLS 4 roky
 • Vstupní rohož Spinsafe 4 roky
 • Vstupní rohož Plaza 4 roky

Záruka začíná běžet dnem zakoupení nového výrobku od Bautechnik GmbH nebo jeho dceřinných společností.

Rozsah záruky / Podmínky pro její uplatnění

V případě, že u výrobku s hliníkovými profily, na který se vztahuje záruka, dojde k jeho deformaci nebo porušení spojů mezi profily, máte po posouzení reklamace nárok na opravu nebo náhradu poškozených profilů nebo spojů. U výrobků, které se nacházejí mimo území Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Holandska, Lucemburska a Francie, je možnost uplatnění reklamace ve smyslu bezplatné dodávky náhradních dílů omezena. Pokud byl výrobek, na který se vztahuje reklamace, vyřazen z výroby, nebo v případě, že byly změněny zabudované profily nebo jejich spoje, vzniká záruční nárok na úhradu částky EUR 50,- za každý případ.

Uplatnění záruky

Při zjištění deformace profilů nebo poškození spojů mezi profily v záruční době, prosíme, abyste tuto skutečnost neprodleně písemně oznámili na adresu emco Bautechnik GmbH, Postfach 1860, 49803 Lingen nebo bau@emco.de. Uveďte číslo zakázky, které je uvedeno na spodní straně výrobku a přiložte fotodokumentaci poškození. Sdělte nám vaše kontaktní údaje včetně telefonu a e-mailové adresy, kam vám můžeme zaslat informace o způsobu vyřizování reklamace.

Zánik práva na záruku

Nárok na záruku nelze uplatnit, když k deformaci profilů nebo poškození spojů mezi nimi došlo z důvodu

 • provedených změn, úprav nebo oprav oproti originálnímu stavu
 • nedodržení zátěže předepsané v dokumentaci k výrobku
 • nedodržení doporučeného typu budovy pro tento výrobek
 • nevhodné nebo vynechané čištění
 • uplatnění násilí (úder, náraz)
 • zásahy, které nebyly provedeny námi autorizovanou servisní firmou.

Novus Česko s.r.o. · Raspenava 191 · 464 01 Raspenava / CZ
Tel (+420) 482 360 750 · Fax (+420) 482 360 399
rohozky@cz.emco.de · www.emco-bau.comwww.emco-bau.com

Download