Politika zasebnosti

1. Varovanje podatkov na prvi pogled

Splošne opombe

Naslednja obvestila nudijo preprost pregled, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi vas je mogoče osebno identificirati. Podrobne informacije o temi varstva podatkov najdete v naši izjavi o varstvu podatkov pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tej spletni strani?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Njihove kontaktne podatke najdete v razdelku »Opomba o odgovornem organu« te izjave o varstvu podatkov.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani se vaši podatki zbirajo, ko nam jih posredujete. To je lahko npr. obravnavati podatke, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke naši sistemi IT zbirajo samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se samodejno zbirajo takoj, ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Nekateri podatki se zbirajo, da se zagotovi, da je spletno mesto na voljo brez napak. Druge podatke je mogoče uporabiti za analizo vašega uporabniškega vedenja.

Kakšne so vaše pravice glede vaših podatkov?

Imate pravico kadar koli brezplačno prejeti informacije o izvoru, prejemniku in namenu vaših shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste dali soglasje za obdelavo podatkov, lahko to soglasje kadarkoli prekličete za naprej. V določenih okoliščinah imate tudi pravico zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji. Poleg tega imate pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

V zvezi s tem ali drugimi vprašanji na temo varstva podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas.

Orodja za analizo in orodja tretjih oseb

Ko obiščete to spletno stran, je mogoče statistično ovrednotiti vaše brskanje. To se večinoma izvaja s tako imenovanimi programi za analizo.

Podrobne informacije o teh programih za analizo najdete v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

2. gostovanje

Vsebino naše spletne strani gostimo pri naslednjem ponudniku:

Hetzner

Ponudnik je Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (v nadaljevanju Hetzner).

Podrobnosti najdete v Hetznerjevi izjavi o varstvu podatkov: https:// www. hetzner.com/de/rechts/datenschutz.

Hetzner se uporablja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakonit interes, da je naše spletno mesto prikazano čim bolj zanesljivo. Če je bila zaprošena ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6 odstavek 1 lit DSGVO in § 25 para . B (odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

3. Splošne informacije in obvezne informacije

Politika zasebnosti

Upravljavci teh strani jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, s katerimi vas je mogoče osebno identificirati. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in za kakšen namen se to zgodi.

Radi bi poudarili, da ima lahko prenos podatkov na internetu (npr. pri komuniciranju po e-pošti) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o odgovornem organu

Odgovorni organ za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu je:

Erwin Müller GmbH
Breslauer Strasse 34-38
49808 Lingen (Ems)
Nemčija

Telefon: +49 591 9140-0
E-pošta: info@emco.de

Odgovorni organ je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenih in načinih obdelave osebnih podatkov (npr. imena, e-poštni naslovi ipd.).< /p>

Čas shranjevanja

Razen če v tej izjavi o varstvu podatkov ni določeno posebno obdobje shranjevanja, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler namen obdelave podatkov ne bo več veljaven. Če vložite zakonito zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge zakonsko dopustne razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. davčna ali komercialna obdobja hrambe); v slednjem primeru se izbris izvede, ko ti razlogi prenehajo obstajati.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tej spletni strani

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR ali točke 2. odstavka 9. člena GDPR, pod pogojem, da so posebne kategorije podatkov v skladu s 1. odstavkom 9. člena GDPR obdelan. V primeru izrecnega soglasja za prenos osebnih podatkov v tretje države obdelava podatkov temelji tudi na členu 49 (1) (a) GDPR. Če ste se strinjali s shranjevanjem piškotkov ali dostopom do informacij na vaši končni napravi (npr. prek prstnega odtisa naprave), obdelava podatkov prav tako temelji na členu 25 (1) TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če so vaši podatki potrebni za izpolnjevanje pogodbe ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov, vaše podatke obdelujemo na podlagi člena 6 (1) (b) GDPR. Poleg tega obdelujemo vaše podatke, če so potrebni za izpolnitev zakonske obveznosti na podlagi člena 6 (1) (c) GDPR. Obdelava podatkov lahko poteka tudi na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR. Naslednji odstavki te izjave o varstvu podatkov zagotavljajo informacije o ustreznih pravnih podlagah v vsakem posameznem primeru.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Imenovali smo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

ecoprotec GmbH
G. Rolf Obermeier
Pamplonastrasse 19, 33106 Paderborn

Telefon: +49 5251 – 877 8880
E-pošta: datenschutz@emco.de

Opomba o prenosu podatkov v ZDA in druge tretje države

Uporabljamo orodja podjetij s sedežem v ZDA ali drugih nevarnih državah za varstvo podatkov. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te tretje države in tam obdelajo. Opozarjamo, da v teh državah ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, primerljive z EU. Ameriška podjetja so na primer dolžna posredovati osebne podatke varnostnim organom, ne da bi vi kot zadevna oseba lahko proti temu sprožili pravne ukrepe. Zato ni mogoče izključiti, da bodo organi ZDA (npr. tajne službe) obdelali, ovrednotili in trajno shranili vaše podatke na strežnikih ZDA za namene spremljanja. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Številne operacije obdelave podatkov so možne le z vašim izrecnim soglasjem. Privolitev, ki ste jo že dali, lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je potekala do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu oglaševanju (čl. 21 GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F GDPR, IMATE PRAVICO, DA IMATE KADARKOLI UGOVOR OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELJ OBDELAVA, NAJDETE V TEJ POLITIKI ZASEBNOSTI PODATKOV. ČE UPORABLJATE, NE BOMO VEČ OBDELOVALI VAŠIH VKLJUČENIH OSEBNIH PODATKOV, RAZEN, ČE LAHKO DOKAŽEMO OBVEZNIH ZAŠČITNIH RAZLOGOV ZA OBDELAVO, KI PREVLADIJO VAŠE INTERESE, PRAVICE IN SVOBOŠČINE ALI ČE JE OBDELAVA ZA NAMEN, IZVAJANJE ALI OBRAMBO PRAVNIH ZAHTEVKOV ( UGOVOR PO ČL 21 (1) GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NEPOSREDNO OGLAŠEVANJE, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI Ugovarjate OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMENE TAKEGA OGLAŠEVANJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE V OBSEGU, KI JE POVEZAN S TAKŠNIM NEPOSREDNIM OGLAŠEVANJEM. ČE UGOVORITE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ UPORABLJALI ZA NEPOSREDNE NAMENE OGLAŠEVANJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21 (2) GDPR).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev GDPR imajo prizadeti pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, njihovega delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. Pravica do vložitve pritožbe ne posega v druga upravna ali sodna sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali v okviru izpolnjevanja pogodbe, predamo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov na drugo odgovorno osebo, bo to storjeno samo v obsegu, ki je tehnično izvedljiv.

Informacije, popravki in brisanje

Imate pravico do brezplačnih informacij o vaših shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in, če je potrebno, pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov kadar koli v okviru veljavnega zakonske določbe. V zvezi s tem in drugimi vprašanji na temo osebnih podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji. Za to nas lahko kontaktirate kadarkoli. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

 • Če izpodbijate točnost vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. V času trajanja izpita imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
 • Če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala/poteka nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto izbrisa.
 • Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21 (1) GDPR, je treba pretehtati vaše in naše interese. Dokler ni jasno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji.

Če ste omejili obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko ti podatki – razen za njihovo shranjevanje – uporabljajo samo z vašim soglasjem ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe oz. zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

Šifriranje SSL ali TLS

Iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali povpraševanja, ki nam jih pošljete kot upravljavec spletnega mesta, to spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz “http://” v “https://” in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo brati.

Šifrirane plačilne transakcije na tem spletnem mestu

Če obstaja obveznost, da nam po sklenitvi provizijske pogodbe pošljete svoje podatke o plačilu (npr. številko računa za avtorizacijo neposredne bremenitve), bodo ti podatki potrebni za obdelavo plačila.

Plačilne transakcije z običajnimi plačilnimi sredstvi (Visa/MasterCard, direktna bremenitev) se izvajajo izključno preko šifrirane SSL ali TLS povezave. Šifrirano povezavo lahko prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz “http://” v “https://” in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Pri šifrirani komunikaciji vaših podatkov o plačilu, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo prebrati.

Nasprotovanje promocijskim e-poštnim sporočilom

S tem nasprotujemo uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih kot del obveznosti impresuma, za pošiljanje neželenega oglasnega in informacijskega materiala. Upravljavci spletnega mesta si izrecno pridržujejo pravico do sodnega ukrepanja v primeru pošiljanja neželenega oglaševanja, kot je neželena e-pošta.

4. Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Piškotki

Naše spletno mesto uporablja tako imenovane “piškotke”. Piškotki so majhni podatkovni paketi in ne poškodujejo vaše končne naprave. Na vaši končni napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se po vašem obisku samodejno izbrišejo. Trajni piškotki ostanejo shranjeni na vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše vaš spletni brskalnik.

Piškotki lahko prihajajo od nas (lastni piškotki) ali od tretjih podjetij (tako imenovani piškotki tretjih oseb). Piškotki tretjih oseb omogočajo integracijo določenih storitev tretjih podjetij znotraj spletnih mest (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, ker nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz video posnetkov). Drugi piškotki se lahko uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali za namene oglaševanja.

Na na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR, razen če je določena druga pravna podlaga. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za shranjevanje potrebnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov in primerljivih tehnologij za prepoznavanje, obdelava poteka izključno na podlagi tega soglasja (člen 6 odst. 1 lit. a DSGVO in § 25 odst. TTDSG); soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvah piškotkov in dovolite piškotke le v posameznih primerih, sprejmete piškotke v določenih primerih ali jih na splošno izključite in aktivirate samodejno brisanje piškotkov, ko je brskalnik zaprt. Če so piškotki deaktivirani, je lahko delovanje te spletne strani omejeno.

V tej izjavi o varstvu podatkov lahko izveste, kateri piškotki in storitve se uporabljajo na tem spletnem mestu.

Soglasje z Usercentrics

To spletno mesto uporablja tehnologijo privolitve Usercentrics za pridobitev vašega soglasja za shranjevanje določenih piškotkov na vaši končni napravi ali za uporabo določenih tehnologij in za dokumentiranje tega v skladu s predpisi o varstvu podatkov. Ponudnik te tehnologije je Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, spletna stran: https:// usercentrics .com/de/ (v nadaljevanju “Usercentrics”).

Ko vstopite na naše spletno mesto, se naslednji osebni podatki prenesejo v Usercentrics:

 • Vaše soglasje(-a) ali preklic soglasja(-a)
 • Vaš naslov IP
 • Informacije o vašem brskalniku
 • Informacije o vaši napravi
 • Čas vašega obiska spletne strani

Usercentrics prav tako shrani piškotek v vaš brskalnik, da vam lahko dodeli ali prekliče soglasje, ki ste ga dali. Tako zbrani podatki se hranijo, dokler ne zahtevate, da jih izbrišemo, sami izbrišemo piškotek Usercentrics ali namen shranjevanja podatkov ne velja več. Obvezne zakonske zahteve glede hrambe ostanejo nespremenjene.

Usercentrics se uporablja za pridobitev zakonsko zahtevanega soglasja za uporabo določenih tehnologij. Pravna podlaga za to je člen 6 (1) (c) GDPR.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

Soglasje z ConsentManager

Naše spletno mesto uporablja tehnologijo privolitve ConsentManager za pridobitev vašega soglasja za shranjevanje določenih piškotkov na vaši končni napravi ali za uporabo določenih tehnologij in za dokumentiranje tega v skladu s predpisi o varstvu podatkov. Ponudnik te tehnologije je Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švedska, spletna stran: https:// www .consentmanager.de (v nadaljevanju “ConsentManager”).

Ko vstopite na našo spletno stran, se vzpostavi povezava s strežniki ConsentManager za pridobitev vašega soglasja in drugih pojasnil za uporabo piškotkov. ConsentManager nato shrani piškotek v vaš brskalnik, da lahko dodeli ali prekliče soglasje, ki ste ga dali. Tako zbrani podatki se hranijo, dokler ne zahtevate, da jih izbrišemo, sami ne izbrišete piškotka ponudnika upravitelja soglasij ali namen shranjevanja podatkov ne velja več. Obvezne zakonske zahteve glede hrambe ostanejo nespremenjene.

ConsentManager se uporablja za pridobitev zakonsko zahtevanega soglasja za uporabo piškotkov. Pravna podlaga za to je člen 6 (1) (c) GDPR.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje podatke v tako imenovanih dnevniških datotekah strežnika, ki nam jih samodejno posreduje vaš brskalnik. To so:

 • Vrsta in različica brskalnika
 • Uporabljeni operacijski sistem
 • Napotitveni URL
 • Ime gostitelja računalnika, ki dostopa
 • Čas zahteve strežnika
 • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov poteka na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR. Upravljavec spletne strani ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svoje spletne strani – za to morajo biti zabeležene strežniške dnevniške datoteke.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete povpraševanje prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za povpraševanje, vključno s kontaktnimi podatki, ki ste jih tam navedli, shranili za namene obdelave povpraševanja in v primeru dodatnih vprašanj. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena GDPR, če je vaša zahteva povezana z izpolnitvijo pogodbe ali je potrebna za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6, odstavek 1, točka f GDPR) ali na vašem soglasju (člen 6, odstavek 1, točka a GDPR). če je bilo to vprašanje; soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, bodo ostali pri nas, dokler ne zahtevate, da jih izbrišemo, ne prekličete svojega soglasja za shranjevanje ali namen shranjevanja podatkov ne velja več (npr. po obdelavi vaše zahteve). Obvezne pravne določbe – zlasti obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Povpraševanje po elektronski pošti, telefonu ali faksu

, shranili in obdelali za namene obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena GDPR, če je vaša zahteva povezana z izpolnitvijo pogodbe ali je potrebna za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6, odstavek 1, točka f GDPR) ali na vašem soglasju (člen 6, odstavek 1, točka a GDPR). če je bilo to vprašanje; soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Podatki, ki ste nam jih poslali preko kontaktnih zahtev, bodo ostali pri nas, dokler ne zahtevate izbrisa, ne prekličete soglasja za shranjevanje ali namen shranjevanja podatkov ne velja več (npr. po obdelavi vaše zahteve). Obvezne pravne določbe – zlasti zakonska obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Uporaba chatbotov

Za komunikacijo z vami uporabljamo chatbote. Klepetalni roboti lahko odgovorijo na vaša vprašanja in druge vnose brez človeške pomoči. V ta namen klepetalni roboti analizirajo druge podatke poleg vaših vnosov, da zagotovijo ustrezne odgovore (npr. imena, e-poštne naslove in druge kontaktne podatke, številke strank in druge identifikatorje, naročila in zgodovino klepetov). Poleg tega je vaš naslov IP, dnevniške datoteke, informacije o lokaciji in druge metapodatke mogoče zabeležiti prek chatbota. Ti podatki so shranjeni na strežnikih ponudnika chatbota.

Uporabniške profile je mogoče ustvariti na podlagi zbranih podatkov. Poleg tega se lahko podatki uporabljajo za prikazovanje oglasov na podlagi zanimanja, če so za to izpolnjene druge zakonske zahteve (zlasti soglasje). V ta namen je mogoče klepetalne robote povezati z orodji za analizo in oglaševanjem.

Zbrane podatke je mogoče uporabiti tudi za izboljšanje naših klepetalnih robotov in njihovega odzivnega vedenja (strojno učenje).

Podatki, ki jih vnesete kot del komunikacije, bodo ostali pri nas ali operaterju klepetalnega robota, dokler ne zahtevate, da jih izbrišemo, ne prekličete svojega soglasja za shranjevanje ali namen shranjevanja podatkov ne velja več (npr. po vaši poizvedbi). Obvezne pravne določbe – zlasti obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Pravna podlaga za uporabo chatbotov je člen 6(1)(b) GDPR, če se chatbot uporablja za sklenitev ali izpolnitev pogodbe. Če je bila zaprošena ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6 odstavek 1 lit DSGVO in § 25 para . B (odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. V vseh drugih primerih uporaba temelji na našem zakonitem interesu za najučinkovitejšo možno komunikacijo s strankami (člen 6, odstavek 1, točka f DSGVO).

Jasen klepet

Ponudnik je Crisp IM SAS, 2 Boulevard de Launay, 44100 Nantes, Francija (v nadaljevanju Crisp).

V kontekstu interakcije z vami Crisp med drugim obdeluje javno vidne informacije iz vaših profilov v družabnih omrežjih, vaše navigacijsko vedenje na naši spletni strani, vašo zgodovino klepetov, druge vnesene podatke in podatke dnevnika (naslov IP, uporabljen brskalnik itd.).</ p>

Crispov pravilnik o zasebnosti najdete tukaj: https://crisp.chat/en/privacy.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

Microsoft Bookings

Z nami se lahko dogovorite na naši spletni strani. Za rezervacijo terminov uporabljamo Microsoft Bookings. Ponudnik je Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irska, https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.< /p>

Za rezervacijo termina vnesite zahtevane podatke in želeni termin v prikazano masko. Vneseni podatki bodo uporabljeni za načrtovanje, izvedbo in po potrebi za spremljanje termina. Podatki o terminih so za nas shranjeni na strežnikih Microsoft Bookings, katerih pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate tukaj: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Podatki, ki jih vnesete, bodo ostali pri nas, dokler ne zahtevate, da jih izbrišemo, ne prekličete svojega soglasja za shranjevanje ali namen shranjevanja podatkov ne velja več. Obvezne pravne določbe – zlasti obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6 (1) (f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes, da sestanki z interesenti in strankami potekajo čim bolj enostavno. Če je bila zaprošena ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi 1. odstavka 6. člena, črka a DSGVO in 25. odstavka ( npr. za odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https : //learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Registracija na tej spletni strani

Na tem spletnem mestu se lahko registrirate za uporabo dodatnih funkcij na spletnem mestu. Za to vnesene podatke uporabljamo samo za namene uporabe posamezne ponudbe ali storitve, za katero ste se registrirali. Obvezne podatke, zahtevane ob registraciji, je treba navesti v celoti. V nasprotnem primeru bomo zavrnili registracijo.

V primeru pomembnih sprememb, kot je obseg ponudbe ali tehnično nujne spremembe, vas bomo na ta način obvestili na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji.

Podatki, vneseni med registracijo, se obdelujejo za namen izvajanja uporabniškega razmerja, vzpostavljenega z registracijo, in po potrebi za sklenitev nadaljnjih pogodb (člen 6, odstavek 1, točka b DSGVO).

Podatke, zbrane med registracijo, bomo hranili, dokler ste registrirani na tem spletnem mestu, nato pa jih bomo izbrisali. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

Funkcija komentiranja na tej spletni strani

Za funkcijo komentiranja na tej strani bodo poleg vašega komentarja shranjeni podatki o času, ko je bil komentar ustvarjen, vaš e-poštni naslov in, če ne objavljate anonimno, uporabniško ime, ki ste ga izbrali.

Shranjevanje naslova IP

Naša funkcija komentiranja shranjuje naslove IP uporabnikov, ki pišejo komentarje. Ker komentarjev na tej spletni strani ne preverjamo, preden se aktivirajo, potrebujemo te podatke, da lahko ukrepamo proti avtorju v primeru zakonskih kršitev, kot so žalitve ali propaganda.

Naročanje na komentarje

Kot uporabnik spletnega mesta se lahko po registraciji naročite na komentarje. Prejeli boste potrditveno e-poštno sporočilo, da potrdite, da ste lastnik navedenega e-poštnega naslova. Od te funkcije se lahko kadar koli odjavite preko povezave v info e-pošti. V tem primeru bodo podatki, vneseni ob prijavi na komentarje, izbrisani; če ste nam te podatke posredovali za druge namene in drugam (npr. naročanje na novice), bodo ti podatki ostali pri nas.

Čas shranjevanja komentarjev

Komentarji in povezani podatki bodo shranjeni in ostali na tem spletnem mestu, dokler komentirana vsebina ne bo v celoti izbrisana ali pa bo treba komentarje izbrisati zaradi pravnih razlogov (npr. žaljivi komentarji).

Pravna podlaga

Komentarji se hranijo na podlagi vašega soglasja (člen 6 (1) (a) GDPR). Vsako soglasje, ki ste ga dali, lahko kadar koli prekličete. Zadostuje neformalno sporočilo po elektronski pošti. Preklic ne vpliva na zakonitost že opravljenih postopkov obdelave podatkov.

ProvenExpert

Na to spletno stran smo integrirali bonitetni pečat ProvenExpert. Ponudnik je Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert. com .

Žig ProvenExpert nam omogoča prikaz mnenj strank, ki so bile posredovane ProvenExpertu o našem podjetju, v pečatu na našem spletnem mestu. Ko obiščete našo spletno stran, se vzpostavi povezava s ProvenExpert, tako da lahko ProvenExpert ugotovi, da ste obiskali našo spletno stran. Poleg tega ProvenExpert zabeleži vaše jezikovne nastavitve za prikaz pečata v izbranem nacionalnem jeziku.

ProvenExpert se uporablja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Upravljavec spletne strani ima legitimen interes za čim bolj razumljivo predstavitev mnenj strank. Če je bila zaprošena ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6 odstavek 1 lit DSGVO in § 25 para . B (odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

5. Družbeni mediji

Facebook

Na tej spletni strani so integrirani elementi družbenega omrežja Facebook. Ponudnik te storitve je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Po Facebooku pa se zbrani podatki prenašajo tudi v ZDA in druge tretje države.

Pregled elementov socialnih medijev Facebook najdete tukaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Če je element družbenih medijev aktiven, se vzpostavi neposredna povezava med vašo končno napravo in strežnikom Facebook. Facebook prejme informacijo, da ste to spletno mesto obiskali s svojim naslovom IP. Če kliknete Facebookov gumb »Všeč mi je«, medtem ko ste prijavljeni v svoj Facebook račun, lahko povežete vsebino te spletne strani s svojim Facebook profilom. To omogoča Facebooku, da vaš obisk te spletne strani poveže z vašim uporabniškim računom. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov ali načina njihove uporabe s strani Facebooka. Več informacij o tem lahko najdete v Facebookovi politiki zasebnosti na: https:// de – de.facebook.com/privacy/explanation.

Če je bilo pridobljeno soglasje, zgoraj navedeno Storitev na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 25. člena TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če soglasje ni bilo pridobljeno, uporaba storitve temelji na našem zakonitem interesu za čim širšo vidnost na družbenih medijih.

V kolikor se osebni podatki zbirajo na našem spletnem mestu in posredujejo Facebooku z uporabo tukaj opisanega orodja, smo mi in Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska soodgovorni za to obdelavo podatkov ( člen 26 GDPR). Skupna odgovornost je omejena na zbiranje podatkov in njihovo posredovanje Facebooku. Obdelava s strani Facebooka po posredovanju ni del skupne odgovornosti. Naše skupne obveznosti so določene v pogodbi o skupni obdelavi. Besedilo pogodbe je na voljo na: https://www.facebook.com /legal /controller_addendum. V skladu s to pogodbo smo odgovorni za izdajanje informacij o varstvu podatkov pri uporabi orodja Facebook in za varno izvajanje orodja na naši spletni strani v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. Facebook je odgovoren za varnost podatkov izdelkov Facebook. Svoje pravice (npr. zahteve po informacijah) v zvezi s podatki, obdelanimi na Facebooku, lahko uveljavljate neposredno na Facebooku. Če pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pri nas, smo jih dolžni posredovati Facebooku.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a>, https://de-de.facebook.com/ pomoč /566994660333381 in https://www.facebook.com/policy . php.

Twitter

Funkcije storitve Twitter so integrirane na tem spletnem mestu. Te funkcije zagotavlja Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska.

Če je element družbenega medija aktiven, bo vzpostavljena neposredna povezava med vašo končno napravo in strežnikom Twitter. Twitter tako prejme podatke o vašem obisku te spletne strani. Z uporabo Twitterja in funkcije »Re-Tweet« so spletna mesta, ki jih obiščete, povezana z vašim računom Twitter in o njih seznanjeni drugi uporabniki. Poudarjamo, da kot ponudnik strani nimamo pojma o vsebini posredovanih podatkov ali o tem, kako jih uporablja Twitter. Več informacij o tem najdete v Twitterjevi politiki zasebnosti na: https://twitter.com/ de /privacy.

Če je bilo pridobljeno soglasje, zgoraj navedeno Storitev na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 25. člena TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če soglasje ni bilo pridobljeno, uporaba storitve temelji na našem zakonitem interesu za čim širšo vidnost na družbenih medijih.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://gdpr . twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Vaše nastavitve zasebnosti na Twitterju lahko spremenite v nastavitvah računa pod https://twitter .com/account/settings.

Instagram

Funkcije storitve Instagram so integrirane na tem spletnem mestu. Te funkcije ponuja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Če je element družbenega medija aktiven, bo vzpostavljena neposredna povezava med vašo končno napravo in strežnikom Instagram. Instagram prejme informacije o vašem obisku te spletne strani.

Če ste prijavljeni v svoj Instagram račun, lahko kliknete gumb Instagram, da povežete vsebino te spletne strani z vašim Instagram profilom. To omogoča Instagramu, da vaš obisk te spletne strani poveže z vašim uporabniškim računom. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov ali kako jih uporablja Instagram.

Če je bilo pridobljeno soglasje, zgoraj navedeno Storitev na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 25. člena TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če soglasje ni bilo pridobljeno, uporaba storitve temelji na našem zakonitem interesu za čim širšo vidnost na družbenih medijih.

V kolikor se osebni podatki zbirajo na naši spletni strani s pomočjo tukaj opisanega orodja in posredujejo Facebooku ali Instagramu, smo skupaj odgovorni mi in Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska za to Odgovoren za obdelavo podatkov (26. člen GDPR). Skupna odgovornost je omejena na zbiranje podatkov in njihovo posredovanje Facebooku ali Instagramu. Obdelava s strani Facebooka ali Instagrama po posredovanju ni del skupne odgovornosti. Naše skupne obveznosti so določene v pogodbi o skupni obdelavi. Besedilo pogodbe je na voljo na: https://www.facebook.com /legal /controller_addendum. V skladu s to pogodbo smo odgovorni za izdajanje informacij o varstvu podatkov pri uporabi orodja Facebook ali Instagram in za varno izvajanje orodja na naši spletni strani v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. Facebook je odgovoren za varnost podatkov izdelkov Facebook in Instagram. Svoje pravice (npr. zahteve po informacijah) v zvezi s podatki, obdelanimi na Facebooku ali Instagramu, lahko uveljavljate neposredno na Facebooku. Če pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pri nas, smo jih dolžni posredovati Facebooku.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a>, https://help.instagram.com/519522125107875 in < a href=”https://de-de.facebook.com/help/566994660333381″ rel=”noopener noreferrer” target=”_blank”>https://de-de.facebook.com/help/566994660333381</ a >.

Za več informacij glejte Instagramov pravilnik o zasebnosti: https:// instagram. com/about/legal/privacy/.

Tumblr

To spletno mesto uporablja gumbe in druge elemente storitve Tumblr. Ponudnik je Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, ZDA.

Če je element družbenega medija aktiven, se vzpostavi neposredna povezava med vašo končno napravo in strežnikom Tumblr. Tumblr prejema informacije o vašem obisku te spletne strani.

Gumbi Tumblr vam omogočajo, da delite objavo ali stran na Tumblr ali sledite ponudniku na Tumblr. Če do enega od naših spletnih mest dostopate z gumbom Tumblr, brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Tumblr. Nimamo nadzora nad količino podatkov, ki jih Tumblr zbira in prenaša s tem vtičnikom. Glede na trenutni status bosta posredovana naslov IP uporabnika in URL zadevnega spletnega mesta.

Če je bilo pridobljeno soglasje, zgoraj navedeno Storitev na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 25. člena TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če soglasje ni bilo pridobljeno, uporaba storitve temelji na našem zakonitem interesu za čim širšo vidnost na družbenih medijih.

Za več informacij si oglejte pravilnik o zasebnosti Tumblr na: https:// www. tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn

To spletno mesto uporablja elemente omrežja LinkedIn. Ponudnik je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Vsakič, ko se dostopa do strani na tem spletnem mestu, ki vsebuje elemente LinkedIn, se vzpostavi povezava s strežniki LinkedIn. LinkedIn bo obveščen, da ste to spletno mesto obiskali s svojim naslovom IP. Če kliknete LinkedInov gumb »Priporoči« in ste prijavljeni v svoj račun LinkedIn, lahko LinkedIn vaš obisk te spletne strani dodeli vam in vašemu uporabniškemu računu. Poudarjamo, da kot ponudnik strani nimamo pojma o vsebini posredovanih podatkov ali o tem, kako jih uporablja LinkedIn.

Če je bilo pridobljeno soglasje, zgoraj navedeno Storitev na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 25. člena TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če soglasje ni bilo pridobljeno, uporaba storitve temelji na našem zakonitem interesu za čim širšo vidnost na družbenih medijih.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang = en

Za več informacij glejte pravilnik o zasebnosti LinkedIn na: https: // www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

To spletno mesto uporablja elemente omrežja XING. Ponudnik je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija.

Vsakič, ko je priklicana ena od naših strani, ki vsebuje elemente iz XING, se vzpostavi povezava s strežniki XING. Kolikor nam je znano, se osebni podatki ne shranjujejo. Zlasti se ne shranjujejo naslovi IP ali ocenjuje vedenje pri uporabi.

Če je bilo pridobljeno soglasje, zgoraj navedeno Storitev na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 25. člena TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če soglasje ni bilo pridobljeno, uporaba storitve temelji na našem zakonitem interesu za čim širšo vidnost na družbenih medijih.

Dodatne informacije o varstvu podatkov in gumbu XING Share lahko najdete v izjavi o varstvu podatkov XING na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Na tem spletnem mestu uporabljamo elemente družbenega omrežja Pinterest, ki ga upravlja Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. nadstropje, Fenian Street, Dublin 2, Irska.

Če prikličete stran, ki vsebuje tak element, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Pinterest. Ta element družbenih medijev prenaša podatke dnevnika na strežnik Pinterest v ZDA. Ti dnevniški podatki lahko vključujejo vaš naslov IP, naslove obiskanih spletnih mest, ki vsebujejo tudi funkcije Pinterest, vrsto in nastavitve brskalnika, datum in čas zahteve, način uporabe Pinteresta in piškotke.

Če je bilo pridobljeno soglasje, zgoraj navedeno Storitev na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 25. člena TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če soglasje ni bilo pridobljeno, uporaba storitve temelji na našem zakonitem interesu za čim širšo vidnost na družbenih medijih.

Dodatne informacije o namenu, obsegu in nadaljnji obdelavi ter uporabi podatkov s strani Pinteresta ter o vaših pravicah v zvezi s tem in možnostih za zaščito vaše zasebnosti najdete v informacijah o varstvu podatkov Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Orodja za analizo in oglaševanje

Google Upravitelj oznak

Uporabljamo Google Tag Manager. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Upravitelj oznak je orodje, ki ga lahko uporabimo za integracijo orodij za sledenje ali statistike in drugih tehnologij na naše spletno mesto. Google Tag Manager sam ne ustvarja nobenih uporabniških profilov, ne shranjuje nobenih piškotkov in ne izvaja nobenih neodvisnih analiz. Uporablja se le za administracijo in prikaz orodij, ki so integrirana prek njega. Vendar pa Google Tag Manager zabeleži vaš naslov IP, ki se lahko posreduje tudi Googlovemu matičnemu podjetju v Združenih državah.

Google Tag Manager se uporablja na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za hitro in enostavno integracijo in upravljanje različnih orodij na svoji spletni strani. Če je bila zaprošena ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6 odstavek 1 lit DSGVO in § 25 para . B (odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve spletne analize Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta. Upravljavec spletne strani prejme različne podatke o uporabi, kot je npr. Ogledi strani, dolžina bivanja, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Ti podatki so povzeti v ID uporabnika in dodeljeni ustrezni končni napravi obiskovalca spletnega mesta.

Poleg tega lahko uporabljamo Google Analytics in druge. Posnemite premike in klike miške in drsenja. Poleg tega Google Analytics uporablja različne pristope modeliranja za dopolnitev zapisanih naborov podatkov in uporablja tehnologije strojnega učenja za analizo podatkov.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analiziranja vedenja uporabnika (npr. piškotki ali prstni odtis naprave). Informacije, ki jih Google zbere o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Uporaba te storitve temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in oddelkom 25 (1) TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/ podjetja /controllerterms/mccs/.

Anonimizacija IP

Na tej spletni strani smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP. Zaradi tega bo Google skrajšal vaš naslov IP v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden bo posredovan v ZDA. Samo v izjemnih primerih bo celoten naslov IP poslan na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. V imenu upravljavca tega spletnega mesta bo Google uporabil te podatke za oceno vaše uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnosti spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostjo spletnega mesta in uporabo interneta upravljavcu spletnega mesta. Naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

vtičnik za brskalnik

Googlu lahko preprečite zbiranje in obdelavo vaših podatkov tako, da prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Več informacij o tem, kako Google Analytics obravnava uporabniške podatke, najdete v Googlovi izjavi o varstvu podatkov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl.

Google Signali

Uporabljamo signale Google. Ko obiščete našo spletno stran, Google Analytics zbira u.a. Vaša lokacija, zgodovina iskanja in zgodovina YouTuba ter demografski podatki (podatki o obiskovalcih). Te podatke je mogoče uporabiti za personalizirano oglaševanje s pomočjo signala Google. Če imate Google račun, bodo podatki o obiskovalcih Google signala povezani z vašim Google računom in uporabljeni za prilagojena oglasna sporočila. Podatki se uporabljajo tudi za ustvarjanje anonimnih statističnih podatkov o uporabniškem vedenju naših uporabnikov.

Demografske značilnosti v storitvi Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcijo “demografske značilnosti” storitve Google Analytics, da lahko obiskovalcem spletnega mesta prikazuje ustrezne oglase v Googlovem oglaševalskem omrežju. To omogoča ustvarjanje poročil, ki vsebujejo izjave o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletnega mesta. Ti podatki izvirajo iz Googlovega oglaševanja na podlagi zanimanja in podatkov o obiskovalcih tretjih ponudnikov. Teh podatkov ni mogoče dodeliti določeni osebi. To funkcijo lahko kadar koli deaktivirate v nastavitvah oglasov v vašem Google računu ali na splošno prepoveste zbiranje vaših podatkov s strani Google Analytics, kot je opisano v točki »Nasprotovanje zbiranju podatkov«.

Obdelava naročil

Z Googlom smo sklenili pogodbo za obdelavo naročil in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

Merjenje e-trgovine Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcijo “merjenje e-trgovine” storitve Google Analytics. S pomočjo merjenja e-trgovine lahko upravljavec spletnega mesta analizira nakupno vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako izboljša svoje spletne marketinške akcije. Zabeležene so informacije, kot so oddana naročila, povprečne vrednosti naročil, stroški pošiljanja in čas od ogleda izdelka do nakupa. Google lahko te podatke povzame pod ID transakcije, ki je dodeljen zadevnemu uporabniku ali njegovi napravi.

Jasnost

To spletno mesto uporablja Clarity. Ponudnik je Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irska, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (v nadaljevanju “Jasnost”).

Clarity je orodje za analizo vedenja uporabnikov na tej spletni strani. Clarity beleži predvsem premike miške in ustvarja grafični prikaz, po katerem delu spletnega mesta se uporabniki najpogosteje pomikajo (toplotni zemljevidi). Clarity lahko tudi snema seje, tako da si lahko ogledamo uporabo spletnega mesta v obliki videoposnetkov. Prav tako prejemamo informacije o splošnem vedenju uporabnikov na naši spletni strani.

Clarity uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analiziranja vedenja uporabnika (npr. piškotki ali uporaba prstnega odtisa naprave). Vaši osebni podatki so shranjeni na Microsoftovih strežnikih (Microsoft Azure Cloud Service) v ZDA.

Če je bilo pridobljeno soglasje, zgoraj navedeno Vročitev izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena DSGVO in 25. člena TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če ni bilo pridobljeno soglasje, se ta storitev uporablja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR; upravljavec spletne strani ima zakonit interes za učinkovito analizo uporabnikov.

Več podrobnosti o politiki zasebnosti podjetja Clarity najdete tukaj: https : //docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

Google Ads

Upravljavec spletnega mesta uporablja Google Ads. Google Ads je spletni oglaševalski program družbe Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogoča prikazovanje oglasov v iskalniku Google ali na spletnih mestih tretjih oseb, ko uporabnik v Googlu vnese določene iskalne izraze (ciljanje po ključnih besedah). Poleg tega se lahko ciljani oglasi prikazujejo na podlagi uporabniških podatkov (npr. podatki o lokaciji in zanimanja), ki so na voljo pri Googlu (ciljanje na ciljno skupino). Kot upravljavec spletnega mesta lahko te podatke kvantitativno ovrednotimo, na primer z analizo, kateri iskalni izrazi so privedli do prikaza naših oglasov in koliko oglasov je privedlo do ustreznih klikov.

Uporaba te storitve temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in oddelkom 25 (1) TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks < /a> in https://privacy.google.com/businesses / controllerterms/mccs/.

Ponovno trženje Google Ads

To spletno mesto uporablja funkcije ponovnega trženja Google Ads. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

S ponovnim trženjem Google Ads lahko ljudi, ki uporabljajo našo spletno ponudbo, dodelimo določenim ciljnim skupinam, da jim nato prikažemo oglaševanje na podlagi zanimanja v Googlovem oglaševalskem omrežju (ponovno trženje ali ponovno ciljanje).

Poleg tega je mogoče oglaševalske ciljne skupine, ustvarjene s ponovnim trženjem Google Ads, povezati z Googlovimi funkcijami za več naprav. Na ta način se lahko prilagojena oglasna sporočila, ki temeljijo na interesih in so vam prilagojena glede na vašo prejšnjo uporabo in brskanje na eni končni napravi (npr. mobilni telefon), prikažejo tudi na drugi vaši končni napravi (npr. tablica ali osebni računalnik). so prikazani.

Če imate Google Račun, se lahko odjavite od prilagojenega oglaševanja na naslednji povezavi: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Uporaba te storitve temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in oddelkom 25 (1) TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Dodatne informacije in predpise o varstvu podatkov lahko najdete v Googlovi izjavi o varstvu podatkov na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Ustvarjanje ciljne skupine s primerjavo strank

Za oblikovanje ciljne skupine med drugim uporabljamo primerjavo strank iz Google Ads Remarketing. Določene podatke o strankah (npr. e-poštne naslove) iz naših seznamov strank prenesemo v Google. Če so zadevne stranke uporabniki Googla in so prijavljeni v svoj Google račun, se jim bodo v Googlovem omrežju (npr. na YouTubu, Gmailu ali v iskalniku) prikazala ustrezna oglasna sporočila.

Googlovo sledenje konverzijam

To spletno mesto uporablja Googlovo sledenje konverzijam. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

S pomočjo Googlovega sledenja konverzijam lahko mi in Google prepoznamo, ali je uporabnik izvedel določena dejanja. Na primer, lahko ocenimo, katere gumbe na naši spletni strani so kliknili, kako pogosto in kateri izdelki so bili posebej pogosto ogledani ali kupljeni. Te informacije se uporabljajo za ustvarjanje statistike konverzij. Izvemo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naše oglase in kakšna dejanja so izvedli. Ne prejemamo nobenih informacij, s katerimi bi lahko osebno identificirali uporabnika. Google sam za identifikacijo uporablja piškotke ali primerljive tehnologije prepoznavanja.

Uporaba te storitve temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in oddelkom 25 (1) TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Več informacij o Googlovem sledenju konverzijam najdete v Googlovih predpisih o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (prej Facebook Pixel)

To spletno mesto uporablja Facebook/Meta slikovne pike za merjenje konverzije. Ponudnik te storitve je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Po Facebooku pa se zbrani podatki prenašajo tudi v ZDA in druge tretje države.

Na ta način je mogoče slediti vedenju obiskovalcev strani, potem ko so bili s klikom na Facebook oglas preusmerjeni na spletno stran ponudnika. To omogoča oceno učinkovitosti Facebook oglasov za namene statističnih in tržnih raziskav ter optimizacijo prihodnjih oglaševalskih ukrepov.

Zbrani podatki so za nas kot upravljavca te spletne strani anonimni, ne moremo sklepati o identiteti uporabnika. Podatke pa Facebook shranjuje in obdeluje, tako da je možna povezava z ustreznim uporabniškim profilom in jih Facebook uporablja za lastne oglaševalske namene, v skladu s Facebookovimi navodili za uporabo podatkov (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). To Facebooku omogoča objavljanje oglasov na Facebook straneh in zunaj Facebooka. Kot upravljavec spletnega mesta ne moremo vplivati na to uporabo podatkov.

Uporaba te storitve temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in oddelkom 25 (1) TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

V kolikor se osebni podatki zbirajo na našem spletnem mestu in posredujejo Facebooku z uporabo tukaj opisanega orodja, smo mi in Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska soodgovorni za to obdelavo podatkov ( člen 26 GDPR). Skupna odgovornost je omejena na zbiranje podatkov in njihovo posredovanje Facebooku. Obdelava s strani Facebooka po posredovanju ni del skupne odgovornosti. Naše skupne obveznosti so določene v pogodbi o skupni obdelavi. Besedilo pogodbe je na voljo na: https://www.facebook.com /legal /controller_addendum. V skladu s to pogodbo smo odgovorni za izdajanje informacij o varstvu podatkov pri uporabi orodja Facebook in za varno izvajanje orodja na naši spletni strani v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. Facebook je odgovoren za varnost podatkov izdelkov Facebook. Svoje pravice (npr. zahteve po informacijah) v zvezi s podatki, ki jih obdeluje Facebook, lahko uveljavljate neposredno na Facebooku. Če pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pri nas, smo jih dolžni posredovati Facebooku.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a> in https://de-de.facebook.com/ pomoč /566994660333381.

Nadaljnje informacije o zaščiti vaše zasebnosti najdete v Facebookovih informacijah o varstvu podatkov: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Uporabite lahko tudi funkcijo ponovnega trženja »Občinstva po meri« v razdelku z nastavitvami oglasov na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Če želite to narediti, morate biti prijavljeni v Facebook.

Če nimate računa Facebook, lahko deaktivirate oglaševanje na podlagi uporabe s Facebooka na spletni strani European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Občinstvo po meri na Facebooku

Uporabljamo Facebook Custom Audiences. Ponudnik te storitve je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska.

Če obiščete ali uporabljate naša spletna mesta in aplikacije, uporabljate naše brezplačne ali plačljive ponudbe, nam posredujete podatke ali komunicirate z vsebino našega podjetja na Facebooku, zbiramo vaše osebne podatke. Če nam daste soglasje za uporabo Facebook Custom Audiences, bomo te podatke posredovali Facebooku, ki jih lahko Facebook uporabi za prikaz primernega oglaševanja za vas. Poleg tega lahko z vašimi podatki definirate ciljne skupine (podobne publike).

Facebook obdeluje te podatke kot naš obdelovalec. Podrobnosti najdete v uporabniški pogodbi za Facebook: https://www.facebook .com/legal/terms/customaudience.

Uporaba te storitve temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in oddelkom 25 (1) TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.facebook.com/legal /terms/customaudience in https://www.facebook. com /legal/terms/dataprocessing.

Oznaka LinkedIn Insight

To spletno mesto uporablja oznako LinkedIn Insight. Ponudnik te storitve je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Obdelava podatkov z oznako LinkedIn Insight Tag

S pomočjo oznake LinkedIn Insight Tag prejemamo informacije o obiskovalcih naše spletne strani. Če je obiskovalec spletnega mesta registriran pri LinkedInu, lahko u. analizirati ključne poklicne podatke (npr. raven kariere, velikost podjetja, državo, lokacijo, panogo in delovno mesto) obiskovalcev našega spletnega mesta in tako bolje prilagoditi naše spletno mesto ustreznim ciljnim skupinam. Prav tako lahko uporabimo oznake LinkedIn Insight za merjenje, ali obiskovalci našega spletnega mesta opravijo nakup ali izvedejo drugo dejanje (merjenje konverzije). Merjenje pretvorbe je mogoče izvesti tudi med napravami (npr. iz osebnega računalnika v tablico). LinkedIn Insight Tag ponuja tudi funkcijo ponovnega ciljanja, s pomočjo katere lahko obiskovalcem našega spletnega mesta prikažemo ciljano oglaševanje izven spletnega mesta, pri čemer po LinkedInu naslovnik oglaševanja ni identificiran.

Sam LinkedIn zbira tudi tako imenovane dnevniške datoteke (URL, referenčni URL, naslov IP, lastnosti naprave in brskalnika ter čas dostopa). Naslovi IP so skrajšani ali (če se uporabljajo za doseganje članov LinkedIn v različnih napravah) zgoščeni (psevdonimizirani). Neposredni identifikatorji članov LinkedIn se po sedmih dneh izbrišejo iz LinkedIna. Preostali psevdonimizirani podatki bodo nato izbrisani v 180 dneh.

Podatkov, ki jih zbira LinkedIn, kot upravljavec spletnega mesta ne moremo dodeliti določenim posameznikom. LinkedIn bo osebne podatke, zbrane od obiskovalcev spletnega mesta, hranil na svojih strežnikih v ZDA in jih uporabljal za lastne oglaševalske namene. Podrobnosti najdete v pravilniku o zasebnosti LinkedIna na https:// www .linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-obligatory.

Pravna podlaga

Če je bilo pridobljeno soglasje, zgoraj navedeno Vročitev izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena DSGVO in 25. člena TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če ni bilo pridobljeno soglasje, se ta storitev uporablja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR; upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za učinkovite oglaševalske ukrepe, vključno s socialnimi mediji.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.linkedin.com/legal / l/dpa in https://www. linkedin .com/legal/l/eu-sccs.

Nasprotovanje uporabi oznake LinkedIn Insight Tag

Ugovarjajte analizi vedenja uporabnikov in ciljanemu oglaševanju s strani LinkedIna pod naslednjo povezavo: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Poleg tega lahko člani LinkedIna nadzorujejo uporabo svojih osebnih podatkov v oglaševalske namene v nastavitvah svojega računa. Če želite LinkedInu preprečiti povezovanje podatkov, zbranih na našem spletnem mestu, z vašim računom LinkedIn, se morate pred obiskom našega spletnega mesta odjaviti iz svojega računa LinkedIn.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

Pinterest oznaka

Na tem spletnem mestu imamo vdelane oznake Pinterest. Ponudnik je Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska.

Oznaka Pinterest se uporablja za beleženje določenih dejanj, ki jih izvajate na naši spletni strani. Podatke lahko nato uporabimo za prikaz oglaševanja na podlagi zanimanja na našem spletnem mestu ali na drugi strani oglaševalskega omrežja z oznako Pinterest.

V ta namen oznaka Pinterest beleži u.a. ID oznake, vašo lokacijo in napotitveni URL. Poleg tega se lahko zabeležijo podatki, specifični za dejanja, kot so vrednost naročila, količina naročila, številka naročila, kategorija kupljenih artiklov in ogledi videoposnetkov.

Oznaka Pinterest uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika med spletnimi mesti za analizo vedenja uporabnika (npr. piškotki ali prstni odtis naprave).

Če je bilo pridobljeno soglasje, zgoraj navedeno Vročitev izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena DSGVO in 25. člena TTDSG. Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Če ni bilo pridobljeno soglasje, se ta storitev uporablja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR; upravljavec spletne strani ima zakonit interes za najučinkovitejše možne marketinške ukrepe.

Pinterest je globalno podjetje, zato je mogoče podatke prenašati tudi v ZDA. Po navedbah Pinteresta ta prenos podatkov temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://policy.pinterest.com/de / pravilnik o zasebnosti.

Več informacij o oznaki Pinterest najdete tukaj: https://help.pinterest.com/en/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

7. glasila

Podatki glasila

Če želite prejemati glasilo, ki je na voljo na spletnem mestu, potrebujemo vaš e-poštni naslov in informacije, ki nam omogočajo, da preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali ste lastnik glasila se strinja. Nadaljnji podatki se ne zbirajo ali pa se zbirajo samo prostovoljno. Te podatke uporabljamo izključno za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne posredujemo tretjim osebam.

Obdelava podatkov, vnesenih v obrazec za prijavo na novice, poteka izključno na podlagi vašega soglasja (člen 6 odst. 1 lit. a DSGVO). Svoje soglasje za shranjevanje podatkov, e-poštnega naslova in njihovo uporabo za pošiljanje novic lahko kadarkoli prekličete , na primer preko povezave »odjava« v novicah. Preklic ne vpliva na zakonitost že opravljenih postopkov obdelave podatkov.

Podatke, ki ste jih shranili pri nas za namene naročanja na glasilo, bomo hranili mi ali ponudnik storitev pošiljanja novic, dokler se ne odjavite z glasila in jih izbrišemo s seznama za pošiljanje novic po odjavi ali po ne služi več nobenemu namenu. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji izbrišemo ali blokiramo e-poštne naslove z našega seznama pošiljateljev glasila v okviru našega zakonitega interesa v skladu s 6. odstavkom 1. točke f GDPR.

Podatki, ki jih shranimo za druge namene, ostanejo nespremenjeni.

Ko ste bili odstranjeni s seznama prejemnikov glasila, lahko vaš e-poštni naslov mi ali ponudnik storitve glasila shranimo na črni seznam, če je to potrebno za preprečitev prihodnjih pošiljanj. Podatki iz črne liste se uporabljajo samo za ta namen in se ne združujejo z drugimi podatki. To služi tako vašemu kot našemu interesu glede izpolnjevanja pravnih zahtev pri pošiljanju novic (legitimni interes v smislu točke f 1. odstavka 6. člena GDPR). Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno. Shrambi lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našimi legitimnimi interesi.

8. Vtičniki in orodja

YouTube z izboljšano zaščito podatkov

To spletno mesto vključuje videoposnetke s spletnega mesta YouTube. Upravljavec spletnega mesta je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

YouTube uporabljamo v načinu razširjene zaščite podatkov. Po YouTubu ta način pomeni, da YouTube ne shrani nobenih informacij o obiskovalcih te spletne strani, preden si ogledajo video. Vendar pa način razširjenega varstva podatkov ne izključuje nujno prenosa podatkov YouTube partnerjem. Tako se YouTube poveže z omrežjem Google DoubleClick, ne glede na to, ali gledate video.

Takoj ko na tem spletnem mestu zaženete YouTube video, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Strežnik YouTube je obveščen, katere naše strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, omogočite YouTubu, da vaše vedenje pri brskanju dodeli neposredno vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa YouTube.

Poleg tega lahko YouTube shrani različne piškotke v vašo končno napravo po začetku videa ali uporabi primerljive tehnologije prepoznavanja (npr. prstni odtis naprave). Na ta način lahko YouTube prejema informacije o obiskovalcih te spletne strani. Te informacije so u.a. uporablja se za zbiranje video statistik, izboljšanje uporabnosti in preprečevanje poskusov goljufij.

Druge operacije obdelave podatkov se lahko sprožijo po začetku YouTubovega videa, na kar nimamo vpliva.

YouTube uporabljamo v interesu privlačne predstavitve naše spletne ponudbe. To predstavlja zakoniti interes v smislu točke f 1. odstavka 6. člena GDPR.Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 1. odstavka 25. člena TTDSG, v kolikor soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v končni napravi uporabnika (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Več informacij o varstvu podatkov v YouTubu najdete v njihovi izjavi o varstvu podatkov na: https ://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokalno gostovanje)

To spletno mesto uporablja tako imenovane Google Fonts, ki jih zagotavlja Google, za enoten prikaz pisav. Googlove pisave so nameščene lokalno. Ni povezave z Googlovimi strežniki.

Več informacij o Googlovih pisavah najdete na https://developers.google . com/fonts/faq in v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https ://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pisave Adobe

To spletno mesto uporablja spletne pisave podjetja Adobe za enoten prikaz določenih pisav. Ponudnik je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ZDA (Adobe).

Ko obiščete to spletno mesto, vaš brskalnik naloži zahtevane pisave neposredno iz Adobeja, da jih lahko pravilno prikaže v vaši napravi. Vaš brskalnik vzpostavi povezavo s strežniki Adobe v ZDA. Tako Adobe izve, da je bil do te spletne strani dostopan prek vašega naslova IP. Glede na Adobe se piškotki ne shranijo, ko so na voljo pisave.

Podatki se shranjujejo in analizirajo na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za enotno predstavitev pisave na svoji spletni strani. Če je bila zaprošena ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6 odstavek 1 lit DSGVO in § 25 para . B (odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.adobe.com / de/privacy/eudatatransfers.html.

Več informacij o Adobe Fonts je na voljo na: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobov pravilnik o zasebnosti najdete na: https:// www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Font Awesome (lokalno gostovanje)

Ta stran uporablja Font Awesome za enoten prikaz pisav. Font Awesome je nameščen lokalno. Ni povezave s strežniki Fonticons, Inc.

Za več informacij o Font Awesome glejte pravilnik o zasebnosti Font Awesome na: https://fontawesome .com/privacy.

Google Zemljevidi

To spletno mesto uporablja zemljevidno storitev Google Maps. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za uporabo funkcij Google Zemljevidov morate shraniti svoj naslov IP. Te informacije se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Ponudnik te strani nima vpliva na ta prenos podatkov. Če je Google Maps aktiviran, lahko Google uporablja Google Fonts za enoten prikaz pisav. Ko prikličete Google Zemljevide, vaš brskalnik naloži potrebne spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, da pravilno prikaže besedilo in pisave.

Google Zemljevidi se uporabljajo v interesu privlačne predstavitve naše spletne ponudbe in za lažje iskanje krajev, ki smo jih navedli na spletni strani. To predstavlja zakoniti interes v smislu točke f 1. odstavka 6. člena GDPR.Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR in 1. odstavka 25. člena TTDSG, v kolikor soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v končni napravi uporabnika (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/ gdprcontrollerterms / in https://privacy.google.com / businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki je na voljo v Googlovi izjavi o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej spletni strani uporabljamo »Google reCAPTCHA« (v nadaljevanju »reCAPTCHA«). Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Namen reCAPTCHA je preveriti, ali podatke na to spletno stran (npr. v kontaktni obrazec) vnese človek ali avtomatiziran program. Za to reCAPTCHA analizira vedenje obiskovalca spletnega mesta na podlagi različnih značilnosti. Ta analiza se samodejno začne takoj, ko obiskovalec spletne strani vstopi na spletno stran. Za analizo reCAPTCHA oceni različne informacije (npr. naslov IP, koliko časa obiskovalec spletne strani preživi na spletni strani ali premike miške, ki jih naredi uporabnik). Podatki, zbrani med analizo, bodo posredovani Googlu.

Analize reCAPTCHA potekajo popolnoma v ozadju. Obiskovalci spletne strani niso obveščeni, da poteka analiza.

Podatki se shranjujejo in analizirajo na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za zaščito svoje spletne ponudbe pred zlorabo avtomatiziranega vohunjenja in neželene pošte. Če je bila zaprošena ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6 odstavek 1 lit DSGVO in § 25 para . B (odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Za več informacij o storitvi Google reCAPTCHA glejte Googlov pravilnik o zasebnosti in Googlove pogoje uporabe na naslednjih povezavah: https://policies.google.com/privacy?hl=de in https://policies.google.com/terms?hl=sl.

Wordfence

V to spletno stran smo integrirali Wordfence. Ponudnik je Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, ZDA (v nadaljevanju »Wordfence«).

Wordfence se uporablja za zaščito naše spletne strani pred neželenim dostopom ali zlonamernimi kibernetskimi napadi. V ta namen naše spletno mesto vzpostavi stalno povezavo s strežniki Wordfence, tako da Wordfence lahko primerja in po potrebi blokira svoje zbirke podatkov z dostopom do našega spletnega mesta.

Wordfence se uporablja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes, da svoje spletno mesto čim bolj učinkovito zaščiti pred kibernetskimi napadi. Če je bila zaprošena ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6 odstavek 1 lit DSGVO in § 25 para . B (odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www. wordfence .com/help/general-data-protection-regulation/.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

Upravljanje WP

To spletno mesto upravljamo z orodjem ManageWP. Ponudnik je GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Beograd, Srbija (v nadaljevanju ManageWP).

Z ManageWP lahko u.a. spremlja varnost in delovanje našega spletnega mesta ter izdeluje samodejne varnostne kopije. ManageWP ima tako dostop do celotne vsebine spletnega mesta, vključno z našimi zbirkami podatkov. ManageWP gostuje na strežnikih ponudnika.

ManageWP se uporablja na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za najbolj učinkovito in varno delovanje svojih spletnih mest. Če je bila zaprošena ustrezna privolitev, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6 odstavek 1 lit DSGVO in § 25 para . B (odvzem prstnih odtisov naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

9. ponudniki e-trgovine in plačil

Obdelava podatkov o strankah in pogodbah

Osebne podatke strank in pogodbe zbiramo, obdelujemo in uporabljamo za vzpostavitev, strukturiranje in spreminjanje naših pogodbenih odnosov. Osebne podatke o uporabi te spletne strani (podatke o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le v obsegu, ki je potreben, da uporabniku omogočimo uporabo storitve ali za zaračunavanje uporabniku. Pravna podlaga za to je črka b 1. odstavka 6. člena GDPR.

Zbrani podatki o strankah bodo izbrisani po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega razmerja in po izteku morebitnih obstoječih zakonskih obdobij hrambe. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

Prenos podatkov ob sklenitvi pogodbe za spletne trgovine, trgovce in odpremo blaga

Če pri nas naročite blago, bomo vaše osebne podatke posredovali transportnemu podjetju, odgovornemu za dostavo, in ponudniku plačilnih storitev, odgovornemu za obdelavo plačila. Izdani bodo le podatki, ki jih posamezni ponudnik storitev potrebuje za izpolnitev svoje naloge. Pravna podlaga za to je člen 6 (1) (b) GDPR, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnjevanje pogodbe ali za izvedbo korakov pred sklenitvijo pogodbe. Če ste dali svoje soglasje v skladu s členom 6, odstavek 1, črka a GDPR, bomo vaš e-poštni naslov posredovali transportnemu podjetju, odgovornemu za dostavo, da vas lahko po e-pošti obvesti o statusu pošiljanja vašega naročilo ; Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov pri sklenitvi pogodbe o storitvah in digitalnih vsebinah

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam samo, če je to potrebno v okviru obdelave pogodbe, na primer banki, pooblaščeni za obdelavo plačil.

Podatki se ne bodo več prenašali ali le, če ste izrecno privolili v prenos. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez vašega izrecnega soglasja, na primer za namene oglaševanja.

Osnova za obdelavo podatkov je črka b 1. odstavka 6. člena GDPR, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov.

Plačilne storitve

Na naše spletno mesto integriramo plačilne storitve tretjih oseb. Če opravite nakup pri nas, bo vaše podatke o plačilu (npr. ime, znesek plačila, podrobnosti o računu, številko kreditne kartice) obdelal ponudnik plačilnih storitev za namen obdelave plačila. Za te transakcije veljajo ustrezne pogodbene določbe in določbe o varstvu podatkov posameznega ponudnika. Ponudniki plačilnih storitev se uporabljajo na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena GDPR (obdelava pogodbe) in v interesu plačilnega procesa, ki je čim bolj gladek, udoben in varen (lit. 1. odstavka 6. člena f GDPR). V kolikor se za določena dejanja zahteva vaše soglasje, je pravna podlaga za obdelavo podatkov člen 6 (1) (a) GDPR; Soglasje je mogoče kadar koli preklicati v prihodnosti.

Na tem spletnem mestu uporabljamo naslednje plačilne storitve/ponudnike plačilnih storitev:

Paypal

Ponudnik te plačilne storitve je PayPal (Evropa) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljnjem besedilu “PayPal”).

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www . paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Podrobnosti najdete v PayPalovi politiki zasebnosti: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Ponudnik plačilne storitve je Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, ZDA. Applov pravilnik o zasebnosti najdete na: https://www. apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Googlov pravilnik o zasebnosti najdete tukaj: https://policies.google.com/privacy</ a>.

Črte

Ponudnik za stranke v EU je Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljevanju “Stripe”).

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://stripe.com/de/privacy in https://stripe.com/de/guides/ splošna -uredba-za-varstvo-podatkov.

Podrobnosti o tem lahko preberete v izjavi o varstvu podatkov Stripe na naslednji povezavi: https: // stripe.com/de/privacy.

Paydirect

Ponudnik te plačilne storitve je Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Nemčija (v nadaljevanju »Paydirekt«). Če opravite plačilo s Paydirektom, Paydirekt zbira različne transakcijske podatke in jih posreduje banki, pri kateri ste registrirani pri Paydirektu. Poleg podatkov, potrebnih za plačilo, lahko Paydirekt v okviru obdelave transakcij zbira dodatne podatke, kot je npr. Naslov za dostavo ali posamezne artikle v nakupovalni košarici. Paydirekt nato avtentikira transakcijo z uporabo postopka avtentikacije, ki je v ta namen shranjen na banki. Znesek plačila bo nato nakazan z vašega računa na naš račun. Niti mi niti tretje osebe nimamo dostopa do podatkov vašega računa. Podrobnosti o plačilu s Paydirektom najdete v splošnih pogojih in določilih o varstvu podatkov Paydirekt pod: https ://www.paydirekt.de/agb/index.html.

takojšnji prenos

Ponudnik te plačilne storitve je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (v nadaljevanju »Sofort GmbH«). S pomočjo postopka “Sofortüberweisung” od Sofort GmbH v realnem času prejmemo potrdilo o plačilu in lahko takoj začnemo izpolnjevati svoje obveznosti. Če ste se odločili za uporabo načina plačila “Sofortüberweisung”, pošljite PIN in veljavno številko TAN družbi Sofort GmbH, ki ju lahko uporabi za prijavo v vaš spletni bančni račun. Sofort GmbH samodejno preveri stanje na vašem računu po prijavi in izvede nakazilo k nam z uporabo TAN, ki ste ga poslali. Nato nam takoj pošlje potrditev transakcije. Po prijavi se samodejno preveri vaša prodaja, kreditni limit limita ter obstoj drugih računov in stanja na njih. Poleg kode PIN in TAN se podjetju Sofort GmbH posredujejo tudi podatki o plačilu, ki jih vnesete, ter osebni podatki. Vaši osebni podatki vključujejo ime in priimek, naslov, telefonsko(e) številko(e), e-poštni naslov, IP naslov in vse druge podatke, ki so potrebni za obdelavo plačila. Posredovanje teh podatkov je potrebno za nedvomno ugotovitev vaše identitete in preprečevanje poskusov goljufij. Podrobnosti o plačilu s takojšnjim nakazilom najdete na naslednjih povezavah: https://www .sofort.de /datenschutz.html in https://www.klarna .com/sofort /.

Amazon Pay

Ponudnik te plačilne storitve je Amazon Payments Europe SCA, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Podrobnosti o ravnanju z vašimi podatki najdete v izjavi o varstvu podatkov Amazon Pay na naslednji povezavi: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

Ponudnik te plačilne storitve je paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt na Majni (v nadaljevanju »giropay«).

Podrobnosti najdete v izjavi o varstvu podatkov družbe giropay: https:// www. paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Ponudnik te plačilne storitve je American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt na Majni, Nemčija (v nadaljevanju “American Express”).

American Express lahko prenese podatke svoji matični družbi v Združenih državah. Prenos podatkov v ZDA temelji na zavezujočih korporativnih pravilih. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Za več informacij glejte politiko zasebnosti American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Ponudnik te plačilne storitve je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgija (v nadaljevanju “Mastercard”).

Mastercard lahko prenese podatke svoji matični družbi v Združenih državah. Prenos podatkov v ZDA temelji na zavezujočih pravilih družbe Mastercard. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.mastercard.de / de-de/datenschutz.html in https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VIZUM

Ponudnik te plačilne storitve je Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju “VISA”).

Z vidika varstva podatkov Velika Britanija velja za varno tretjo državo. To pomeni, da ima Velika Britanija raven varstva podatkov, ki ustreza ravni varstva podatkov v Evropski uniji.

VISA lahko prenese podatke svoji matični družbi v Združenih državah. Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.visa.de/Terms of Use/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-srechtigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Za več informacij si oglejte pravilnik o zasebnosti družbe VISA: https ://www.visa.de/bedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Avdio in videokonference

Obdelava podatkov

Orodja za spletne konference med drugim uporabljamo za komunikacijo z našimi strankami. Posebna orodja, ki jih uporabljamo, so navedena spodaj. Če z nami komunicirate prek video ali avdiokonference prek interneta, bomo vaše osebne podatke zbirali in obdelovali mi in ponudnik ustreznega konferenčnega orodja.

Konferenčna orodja zbirajo vse podatke, ki jih posredujete/uporabljate za uporabo orodij (e-poštni naslov in/ali vašo telefonsko številko). Nadalje konferenčna orodja obdelujejo trajanje konference, začetek in konec (čas) udeležbe na konferenci, število udeležencev in druge “informacije o kontekstu” v povezavi s komunikacijskim procesom (metapodatki).

Poleg tega ponudnik orodja obdeluje vse tehnične podatke, potrebne za obdelavo spletne komunikacije. To vključuje zlasti naslove IP, naslove MAC, ID-je naprav, vrsto naprave, vrsto in različico operacijskega sistema, različico odjemalca, vrsto kamere, mikrofona ali zvočnika in vrsto povezave.

Če se vsebina izmenjuje, nalaga ali na kakršen koli drug način znotraj orodja, se ta prav tako shrani na strežnikih ponudnika orodja. Takšna vsebina vključuje, vendar ni omejena na posnetke v oblaku, klepet/neposredna sporočila, glasovno pošto, naložene fotografije in videoposnetke, datoteke, table in druge informacije, ki se delijo med uporabo storitve.

Upoštevajte, da nimamo polnega vpliva na postopke obdelave podatkov uporabljenih orodij. Naše možnosti v veliki meri temeljijo na korporativni politiki zadevnega ponudnika. Dodatne informacije o obdelavi podatkov s konferenčnimi orodji najdete v izjavah o varstvu podatkov uporabljenih orodij, ki smo jih navedli pod tem besedilom.

Namen in pravne podlage

Konferenčna orodja se uporabljajo za komunikacijo s potencialnimi ali obstoječimi pogodbenimi partnerji ali za ponujanje določenih storitev našim strankam (člen 6, odstavek 1, točka b DSGVO). Poleg tega uporaba orodij služi splošni poenostavitvi in pospešitvi komunikacije z nami ali našim podjetjem (legitimni interes v smislu člena 6 odstavek 1 lit. f DSGVO). Če je bilo zahtevano soglasje, bodo zadevna orodja uporabljena na podlagi tega soglasja; soglasje je mogoče kadar koli preklicati z učinkom za naprej.

Čas shranjevanja

Podatki, ki jih zberemo neposredno prek orodij za video in konference, bodo izbrisani iz naših sistemov takoj, ko nas prosite za izbris, ko prekličete svoje soglasje za shranjevanje ali namen shranjevanja podatkov ne velja več. Shranjeni piškotki ostanejo na vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete. Obvezna zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

Nimamo vpliva na to, kako dolgo upravljavci konferenčnih orodij hranijo vaše podatke za lastne namene. Za podrobnosti se obrnite neposredno na upravljavce konferenčnih orodij.

Uporabljena konferenčna orodja

Uporabljamo naslednja konferenčna orodja:

Microsoft Teams

Uporabljamo Microsoft Teams. Ponudnik je Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irska. Podrobnosti o obdelavi podatkov najdete v izjavi o varstvu podatkov Microsoft Teams: https: //zasebnost. microsoft.com/de-de/privacystatement.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da se osebni podatki obiskovalcev naše spletne strani obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in v skladu z GDPR.

11. Lastne storitve

Ravnanje s podatki prijavitelja

Nudimo vam možnost, da se prijavite pri nas (npr. po e-pošti, po pošti ali prek spletnega obrazca za prijavo). V nadaljevanju vas bomo obvestili o obsegu, namenu in uporabi vaših osebnih podatkov, zbranih v okviru postopka prijave. Zagotavljamo vam, da bodo vaši podatki zbrani, obdelani in uporabljeni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov in vsemi drugimi zakonskimi določili ter da bodo vaši podatki obravnavani kot strogo zaupni.

Obseg in namen zbiranja podatkov

Če nam pošljete prijavo, bomo obdelali vaše povezane osebne podatke (npr. kontaktne in komunikacijske podatke, prijavno dokumentacijo, zapiske z zaposlitvenih razgovorov itd.), v kolikor je to potrebno za odločitev o sklenitvi delovnega razmerja. je potrebno. Pravna podlaga za to je § 26 BDSG nemškega prava (začetek delovnega razmerja), točka b 1. odstavka 6. člena GDPR (začetek splošne pogodbe) in – če ste dali soglasje – točka a 1. odstavka 6. člena GDPR. . Soglasje je možno kadarkoli preklicati. Vaši osebni podatki bodo posredovani samo znotraj našega podjetja osebam, ki sodelujejo pri obdelavi vaše prijave.

Če bo prijava uspešna, bodo podatki, ki jih pošljete, shranjeni v naših sistemih za obdelavo podatkov na podlagi 26. razdelka BDSG in 6. odstavka 1. b točke GDPR za namen izvajanja delovnega razmerja.</p >

Obdobje hrambe podatkov

Če vam ne moremo ponuditi zaposlitve, zavrnete ponudbo za zaposlitev ali umaknete prijavo, si pridržujemo pravico do obdelave podatkov, ki ste jih posredovali, na podlagi naših zakonitih interesov (člen 6 odst. 1 lit .f GDPR), ki jih je treba hraniti pri nas do 6 mesecev od konca postopka prijave (zavrnitev ali umik prijave). Podatki bodo nato izbrisani, fizični dokumenti prijave pa uničeni. Shramba služi predvsem kot dokaz v primeru pravnih sporov. Če je očitno, da bodo podatki potrebni po izteku 6-mesečnega obdobja (npr. zaradi neizbežnega ali čakajočega pravnega spora), bodo izbrisani le, če namen nadaljnjega shranjevanja ne velja več.

Daljše shranjevanje je možno tudi, če ste dali svoje soglasje (člen 6, odstavek 1, točka a GDPR) ali če zakonske obveznosti shranjevanja preprečujejo izbris.

Vključitev v skupino prijaviteljev

Če vam ne ponudimo zaposlitve, vas lahko vključimo v našo skupino kandidatov. Če ste sprejeti, bodo vsi dokumenti in informacije iz prijave preneseni v skupino prijavljenih, da lahko stopimo v stik z vami v primeru ustreznih prostih delovnih mest.

Vključitev v skupino prijavljenih poteka izključno na podlagi vašega izrecnega soglasja (člen 6 (1) (a) GDPR). Dajanje soglasja je prostovoljno in ni povezano s tekočim postopkom prijave. Zadevna oseba lahko kadar koli prekliče svoje soglasje. V tem primeru bodo podatki nepreklicno izbrisani iz zbirke prosilcev, pod pogojem, da ne obstajajo pravni razlogi za hrambo.

Podatki iz skupine prosilcev bodo nepreklicno izbrisani najpozneje v dveh letih po podani privolitvi.

Naši nastopi v družbenih medijih

Ta izjava o varstvu podatkov velja za naslednje nastope v družbenih medijih

Obdelava podatkov s strani družbenih omrežij

Vzdržujemo javno dostopne profile na družbenih omrežjih. Posamezna družbena omrežja, ki jih uporabljamo, so navedena spodaj.

Družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter itd., lahko običajno celovito analizirajo vaše uporabniško vedenje, če obiščete njihovo spletno mesto ali spletno mesto z integrirano vsebino družbenih medijev (npr. gumbi »Všeč mi je« ali oglasne pasice). Obisk naše prisotnosti v družbenih medijih sproži številne postopke obdelave, povezane z varstvom podatkov. Podrobno:

Če ste prijavljeni v svoj račun družbenega medija in obiščete našo prisotnost na družbenem omrežju, lahko upravljavec portala družbenega medija ta obisk dodeli vašemu uporabniškemu računu. V določenih okoliščinah pa se lahko vaši osebni podatki zabeležijo tudi, če niste prijavljeni ali nimate računa na ustreznem portalu družbenih medijev. V tem primeru se ti podatki zbirajo na primer prek piškotkov, ki so shranjeni na vaši končni napravi, ali z zapisom vašega naslova IP.

Upravljavci portalov družbenih medijev lahko s pomočjo tako zbranih podatkov ustvarijo uporabniške profile, v katerih so shranjene vaše preference in interesi. Na ta način se vam lahko prikaže oglaševanje na podlagi zanimanja znotraj in zunaj zadevnega družbenega medija. Če imate račun v ustreznem družbenem omrežju, se lahko oglaševanje na podlagi zanimanja prikazuje na vseh napravah, v katerih ste prijavljeni ali ste bili prijavljeni.

Upoštevajte tudi, da ne moremo izslediti vseh postopkov obdelave na portalih družbenih medijev. Odvisno od ponudnika lahko zato dodatne postopke obdelave izvajajo upravljavci portalov družbenih medijev. Podrobnosti najdete v pogojih uporabe in predpisih o varstvu podatkov ustreznih portalov družbenih medijev.

Pravna podlaga

Naši nastopi v družbenih omrežjih bi morali zagotoviti najširšo možno prisotnost na internetu. To je zakoniti interes v smislu člena 6 (1) (f) GDPR. Postopki analize, ki jih sprožijo družbena omrežja, lahko temeljijo na različnih pravnih podlagah, ki jih morajo določiti upravljavci družbenih omrežij (npr. privolitev v smislu člena 6 odstavek 1 lit. a DSGVO).

Odgovorna oseba in uveljavljanje pravic

Če obiščete eno od naših družbenih medijev (npr. Facebook), smo skupaj z upravljavcem platforme družbenih medijev odgovorni za postopke obdelave podatkov, sprožene med tem obiskom. Načeloma lahko uveljavljate svoje pravice (informacija, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost podatkov in pritožbe) tako zoper tudi mi upravljavec zadevnega portala družbenih medijev (npr. v primerjavi s Facebookom).

Upoštevajte, da kljub skupni odgovornosti z upravljavci portalov družbenih medijev nimamo polnega vpliva na postopke obdelave podatkov portalov družbenih medijev. Naše možnosti v veliki meri temeljijo na politiki podjetja zadevnega ponudnika.

Čas shranjevanja

Podatki, ki jih zberemo neposredno prek prisotnosti v družabnih omrežjih, bodo izbrisani iz naših sistemov takoj, ko nas prosite za izbris, ko prekličete svoje soglasje za shranjevanje ali namen shranjevanja podatkov ne velja več. Shranjeni piškotki ostanejo na vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete. Obvezne pravne določbe – zlasti obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Nimamo vpliva na obdobje shranjevanja vaših podatkov, ki jih upravljavci družbenih omrežij hranijo za lastne namene. Za podrobnosti se obrnite neposredno na upravljavce družbenih omrežij (npr. v njihovi izjavi o varstvu podatkov glejte spodaj).

Vaše pravice

Imate pravico kadar koli brezplačno prejeti informacije o izvoru, prejemniku in namenu vaših shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu. Prav tako lahko zahtevate popravek, blokiranje, izbris in v določenih okoliščinah tudi omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Podrobno o družbenih omrežjih

Facebook

Imamo profil na Facebooku. Ponudnik te storitve je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (v nadaljevanju Meta). Po besedah Mete bodo zbrane podatke posredovali tudi v ZDA in druge tretje države.

Z družbo Meta smo sklenili pogodbo o skupni obdelavi (dodatek upravljavca). Ta pogodba določa, za katere postopke obdelave podatkov smo odgovorni mi ali Meta, ko obiščete našo Facebook stran. To pogodbo si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.facebook . com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavitve oglaševanja lahko prilagodite samostojno v svojem uporabniškem računu. Če želite to narediti, kliknite naslednjo povezavo in se prijavite: https ://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a> in https://de-de.facebook.com/ pomoč /566994660333381.

Za podrobnosti glejte Facebookov pravilnik o zasebnosti: https://www.facebook .com/about/privacy/.

XING

Imamo profil na XING. Ponudnik je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija. Podrobnosti o tem, kako ravnajo z vašimi osebnimi podatki, najdete v izjavi o varstvu podatkov XING: https :// privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Imamo profil na LinkedInu. Ponudnik je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska. LinkedIn uporablja oglaševalske piškotke.

Če želite onemogočiti oglaševalske piškotke LinkedIn, uporabite to povezavo: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.linkedin.com/legal / l/dpa in https://www. linkedin .com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o tem, kako ravnajo z vašimi osebnimi podatki, najdete v LinkedInovi izjavi o varstvu podatkov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Imamo profil na YouTubu. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Podrobnosti o tem, kako ravnajo z vašimi osebnimi podatki, najdete v YouTubovi izjavi o varstvu podatkov: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.