Your website settings

Help us show you the right products and right contact.

Your location

Your theme

Your language

Kakovost vhodnih predpražnikov emco

Obremenljivi in obstojni

Za svoje vhodne predpražnike uporabljamo kakovostne materiale. Pri razvoju izdelkov posebno pozornost posvečamo obstojnosti in stabilnosti. Tako nastanejo izredni vhodni predpražniki.

To dolgoročno znižuje stroške. Obzirnost do virov. Zmanjša se čas izpadov.

Tekoče kontrole kakovosti od konstrukcije do odpreme. S tem zagotovimo, da vsak vhodni predpražnik ustreza našemu visokemu nivoju kakovosti.

Protidrsnost in požarna zaščita

Preizkušena kakovost

Certificiramo svoje standarde kakovosti. Poleg tega so naši izdelki redno predmet zunanjih kontrol kakovosti.

Certifikati za sistem upravljanja v skladu s standardom DIN EN ISO 9001:2008 in standardom DIN EN ISO 14001:2009 ter spričevala o preizkusu za protidrsnost in požarno zaščito zagotavljajo najvišje standarde kakovosti.

 

 

 

Brošura »Preizkušena kakovost«
Preventiva pred nezgodami zaradi zdrsa s čistilnim predpražnikom

protidrsnost, ognjeodpornost

Varnost: Vaša znatna dodatna korist.

Stroški za zdravljenja so ocenjeni na letno ca. 330 milijonov EUR. Še višji so stroški za ure izpada: ca. 8 milijard EUR na posamezno leto (navedbe v skladu z upravnim poklicnim sindikatom VBG).

Vhodni predpražniki družbe emco aktivno prispevajo k preprečevanju nezgod. Naši predpražniki ponujajo različno močne protidrsne lastnosti. Odvisno od uporabe. Odvisno od zahtevnosti. Z veseljem vam bomo svetovali!

Za uporabo v stavbah, za katere veljajo predpisi uredbe o požarni varnosti, ponujamo številne vhodne predpražnike, ki so za ognjeodporni. V okviru standarda EU so na voljo različno opredeljeni težko vnetljivi izdelki.

Zahtevajte svetovanje

Obremenitveni test vhodnih predpražnikov

V našem raziskovalnem in razvojnem centru stalno izvajamo presoje kakovosti – od konstrukcije do odpreme.

S tem zagotovimo, da vsak vhodni predpražnik emco izpolnjuje naše visoke standarde kakovosti.