Your website settings

Help us show you the right products and right contact.

Your location

Your theme

Your language

522 TLS za slepe in slabovidne 

emco taktilni sistem vodenja    

522 TLS za slepe in slabovidne 

emco taktilni sistem 522TLS ohranja prostor čist in zmanjšuje ovire. Pomaga slepim in slabovidnim pri orientaciji in istočasno preprečujejo umazanijo.

emco 522TLS predpražnik je ekstremno robusten in je zaradi dobre vzdržljivosti, viskokokvalitetne obdelave primeren za močno frekventirane vhode in hodnike.

pokažite empatijo.Povežite visoke zahteve po kvaliteti s socialnim angažmajem. Odločite se za taktilni sistem vodenja. 

vrata, stopnice & dvigala - lahko in enostavno najti

vzolžno na smer hoje potekajoči profili predpražnika z rahlo različnimi višinami, ki se čutijo pri hoji tako s podplatom kot tudi s pomočjo palice za slepe, vodijo slepe in slabovidne enostavno in varno na cilj. Zaupajte od 2013 zaščitenemu  emco TLS. 

orientacija s pomočjo kontrastnih barv

kontrastne barve vodilnega sistema nudijo slabovidnim, ki so sposobni prepoznati razlike v svetlosti barv, še dodatno pomoč pri orientaciji. Opcija  je tudi nadgradnja  z vgrajenim kvadratom za povečano pozornost, ki opozarja na  odcep ali spremembo smeri.

NOVO: emco Spin®Safe

emco SPIN® SAFE

TLS odlično dopolnjeno: v skladu z nemškim standardom DIN 32984

Z izdelkom emco SPIN® SAFE je na voljo dodatna inovacija vhodnih predpražnikov emco za slabovidne osebe. Slepe in slabovidne osebe s svojimi stopali ali belo palico za slepe tako zlahka in jasno otipajo smeri in spremembo smeri.

Taktilne talne informacije izdelka emco SPIN® SAFE so skladne s standardom DIN 32984, znanim za zunanja območja. Robustni elementi iz nerjavnega jekla ponujajo še več: Poleg taktilnih talnih kazalnikov se znatno spremeni tudi avditivni vtis pri uporabi bele palice za slepe. Za osebe z omejenim vidom material ponuja močne kontraste in se tako lažje razlikuje od ostalih vhodnih predpražnikov.

Sistem se enostavno vključi v obstoječe stanje in je posebno primeren za objekte, v katerem je uporabljen talni sistem vodenja SPIN® SAFE družbe Hoba Steel.

O izdelku

cona 2 z dodatno uporabo

orientacija za slepe in slabovidne

zmanjšajta prepreke

orientacija za slepe in slabovidne

taktilne informacije na tleh v inovativnem vodilnem sistemu emco so otipljive z palico za slepe: to olajša orientacijo v vhodih v stavbo. Za slabovidne je sistem izdelan v posebno kontfrastnih barvah. Kot vsi emco predpražniki je tudi TLS primeren za povoz z invalidskimi vozički

prosto gibnje v celotni stavbi: vrata je lahko najti, stopnice in dvigala so varno dosegljiva. Reducirajo se ne samo ovire temveč se poveča tudi varnost.

asocirajte vaš projekt s socialnimiaspekti: gradnja prilagojena osebam s posebnimi potrebami in visoka mera empatije. S taktilnim sistemom vodenja se odločite za odličnen predpražnik - prav poseben predpražnik.

manj ovir, z visokim čistilnim učinkom

patentirano s strani emco

manj ovir, z visokim čistilnim učinkom

taktilni vodilni sistem emco je od 2013 zaščiten: predpražnik je optimiran za potrebe slepih in slabovidnih oseb in ima odlične lastnosti čiščenja. TLS emco je primeren za ekstemno frekventirane vhode.

preprečite vnos umazanije, reducirajte ovire: inovativni TLS sistem je razvit v Nemčiji za najvišje zahteve po materialu in kvaliteti obdelave. Za vzdržljive in visoko funkcionalne rezultate

»DATEV je tradicionalno sinonim za sisteme, usmerjene v prihodnost. Sedaj pa emco SPIN® SAFE predstavlja prav tako inovativen sistem na tleh za orientacijo na vhodnem območju stavbe DATEV III.«


Sandra Denzinger
, arhitektka
Objekt: Centrala podjetja DATEV, Nürnberg (ZRN)


k referenčnemu poročilu

sistem vodenja za slepe 

pri tem je vodilni sistem položen iz profilov predpražnika izmenjaje v dveh različnih višinah (skupna višina 22mm)

pozornost

ta talni indikator služi kot prepoznavna oznaka in je tako velika pomoč pri orientaciji pri napr. spremembi smeri, odcepih.

okvir

dopolnitev emco predpražnika. Vedno položen prečno na smer hoje & s 100% učinkom čiščenja 

TLS: vsestranski in se enostavno integrira

fleksibilen v celotni stavbi

TLS: vsestranski in se enostavno integrira   

taktilni vodilni sistem emco je primeren za notranje in pokrite zunanje prostore. Inovacija tega predpražnika je enostavno vključiti v druge sisteme predpražnikov in vse običajne talne obloge. 

Vključite TLS fleksibilno: vodilni sistem emco je boljša alternativa za taktilno orientacijo v prostoru. Konvecionalni  orientacijski sistemi nudijo taktilne informacije, ne pa odlične lastnosti čiščenja visokokvalitetnega predpražnika. Z emco TLs prihranite stroške čiščenja!

priharnite stroške čiščenja. Prilagodite taktilni sistem vodenja emco individualno v vaš objekt!

emco 522 TLS // z DIPLOMAT močno obremenljiv, z MARSCHALL extremno obremenljiv

Dobro premišljeno sporočilo: odličen predpražnik

 

emco DIPLOMAT

Dobro premišljeno sporočilo: odličen predpražnik

predpražnik emco DIPLOMAT je primeren za normalne do močne obremenitve. Univerzalno uporaben in za veliko zahtev pravilna rešitev

Visoko frekventirani objekti, za ekstremne vremenske razmere, za predele z visoko  estetsko zahtevo: z emco DIPLOMAT dosežete pravilno odločitev.

tipični primeri uporabe: hoteli, trgovine, banke, ordinacije in privatni objekti

na proizvod
odlično opremljen proti umazaniji

 

emco MARSCHALL

odlično opremljen proti umazaniji

pri močni obremenitvi:  predpražnik emco MARSHALL ščiti efektivno in zanesljivo proti umazaniji. Robustni čistilni sistemi so vremensko odporni in visoko obremenljivi.   

emco MARSHALL posebno primeren za ekstremne obremenitve. Tudi ekstremni izzivi kot povoz z osebnim vozilom in viličarjem za ecmo MARSHALL  niso problem. 

Za nadpovprečne zahteve: emco MARSHALL! 

tipični primeri uporabe: nakupovalni centri, železniške postaje, letališča in drugi ekstremno frekventirani vhodi. 

na proizvod
optimalna sistemska kombinacija za zmanjšanje nečistoče 

3- consko čiščenje emco 

optimalna sistemska kombinacija za zmanjšanje nečistoče 

emco triconsko čiščenje je preizkušena kombinacija za konsekventno zmanjšanje nečistoče. Individualno, na dano situacijo izbrani predpražniki vseh treh con se  ubrano vključujejo v vaš objekt. 

Predvsem za nakupovalne centre, šole, otroške vrtce, upravne stavbe in za vse druge objekte  z veliko frekvenco prehoda je triconsko čiščenje najbolj primerno. Triconsko čiščenje prihrani stroške čiščenja, ščiti ostale talne obloge in opremo objekta. Sistemi so protizdrsni in preprečujejo nesreče. 

Vse emco inovacije kot npr. taktilni sistem ali SENATOR outdoor se enostavno vklapljajo v sistem čiščenja. Čista rešitev za vaš vhod - z emco!

Več o 3-conskem čiščenju