Zalecenia odnośnie montażu

Zalecenia montażowe firmy emco dla systemów mat tekstylnych. Maty układa się w ten sposób, aby zagwarantować optymalne wchłanianie brudu.

1. Podstawowe zasady.
Matę dywanową można rozłożyć na dowolnym podłożu, pod warunkiem, że podłoże jest mocne, stabilne, trwale suche i równe. Wykonanie prac podlega odpowiednim przepisom krajowym - w szczególności: DIN 18 365 „Wykonywanie wykładzin podłogowych”, DIN 18 299 „Ogólne przepisy dotyczące wszelkich prac budowlanych”, DIN 18 202 „Tolerancje wymiarowe w budownictwie”. W przypadku Austrii: ÖNORM B2232 „Jastrych - norma umowy o dzieło”, ÖNORM B 2236 „Klejenie wykładzin podłogowych - norma zakładowa” i 18 202 „Tolerancje wymiarowe w budownictwie”. Dla Szwajcarii: norma SIA 251 (wylewki pływające we wnętrzach) / norma SIA 253 (wykładziny podłogowe z linoleum, tworzywa sztucznego, gumy, korka, tekstyliów i drewna). Należy również zwrócić uwagę na wymagania zawarte w ulotce BEB „Ocena i przygotowanie podłoży - konstrukcje podłóg ogrzewanych i nieogrzewanych”. W przypadku układania w pomieszczeniach niepodpiwniczonych, podłoża stykające się z gruntem należy uszczelnić przed podciąganiem wilgoci zgodnie z normami. ”

2. Rozłożenie.
2.1 Układanie arkuszy i mat.

Wszystkie maty dywanowe należy układać w kierunku strzałki na tylnej powłoce oraz w kierunku głównego źródła światła. Łączenia wykonywane są jako cięcia podwójnie lub pojedyncze od tyłu. Wszystkie arkusze maty dywanowej muszą być klejone w tym samym kierunku i w sposób ciągły. Można układać obok siebie tylko kupony z tej samej partii. Aby uniknąć niezgodności odcieni, należy układać obok siebie tylko kupony po zewnętrznej krawędzie. Aby uniknąć reklamacji, zalecamy przed ułożeniem omówienia z klientem odpowiedniego kierunku układania, szwów i ewentualnych odpadów. Pojedyncze arkusze lub maty o mniejszej powierzchnie do 6 m2 można układać luźno.

Kurczenie się wykładzin z bieżnikiem z PCV może być spowodowane nieprzewidzianymi czynnikami zewnętrznymi związanymi z obiektem (np. klimatyzacja i temperatura w pomieszczeniu). Inne czynniki mające wpływ to: nieprawidłowe czyszczenie lub niewłaściwe ułożenie. Jeśli mata dywanowa zostanie luźno położona na gładkich, barwoczułych powierzchniach, powierzchnia ta może się zabarwić. Dotyczy to zwłaszcza marmuru lub innych kamieni naturalnych o otwartych porach, kauczuku i PVC. Przemieszczaniu się maty na śliskich powierzchniach można zapobiec stosując nasz ogranicznik poślizgu Prima. Powierzchnie od 6 m2 lub więcej należy zawsze przyklejać na całej powierzchni!

2.2 Układanie mat w płytkach
Płytki dywanowe po rozpakowaniu należy aklimatyzować przez 24 godziny. Ze względu na grubą powłokę bitumiczną nasze płytki dywanowe nadają się na ogół do układania luzem. Aby jednak zapobiec przesuwaniu się / ślizganiu się płytek i odsuwaniu się od krawędzi podczas użytkowania, zaleca się przyklejanie ich do płaskiej powierzchni o dobrej przyczepności. Kierunek włosia: Strzałka z tyłu każdej płytki wskazuje kierunek montażu. Przed ułożeniem należy określić, czy płytki mają być układane w tym samym kierunku, czy w szachownicę. Ogrzewanie podłogowe: Płytki wykładzinowe charakteryzują się bardzo dobrą izolacją termiczną, przez co obniżają wydajność ogrzewania podłogowego. Nie zaleca się układania płytek na systemach ogrzewania podłogowego. ”

2.3 Układanie na schodach
Warunkiem układania na schodach jest to, aby krawędzie stopni nie były ostre, ale zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien odpowiadać promieniu monety 2 euro (promień ok. 1,3 cm) - w żadnym przypadku nie może być mniejszy niż 1,0 cm. W przypadku ciągłego montażu na stopniu i podstopnicy należy używać wyłącznie mat tekstylnych z powłoką z syntetycznego lateksu. Należy zawsze używać kleju kontaktowego, aby zapobiec ścinaniu wykładziny na krawędzi stopnia, gdy schody mają być w pełni pokryte. Element wykładziny musi być dostatecznie szorstki. Układanie odbywa się - krok po kroku - od dołu do góry. Stopnie można obciążać dopiero po całkowitym utwardzeniu kleju (zgodnie z instrukcjami producenta)

3. Klejenie
PVC: Należy używać tylko odpowiednich klejów dyspersyjnych. Klejenie dwustronną taśmą klejącą jest dozwolone tylko przy użyciu Sigan Elements i Sigan Elements Plus - nie nadaje się do bitumu lub lateksu syntetycznego. Jeśli istnieje ryzyko zwiększonej lub trwałej absorpcji wody (np. w obszarach wejściowych), zawsze powinno się używać klejów 2K

Masa bitumiczna (płytki): Zaleca się układanie na płaskiej powierzchni o dobrej przyczepności. Przy użyciu obowiązują wytyczne odpowiedniego producenta. .

Lateks syntetyczny: generalnie musi być przyklejony na całej powierzchni odpowiednim klejem. Przy użyciu obowiązują wytyczne odpowiedniego producenta.

Guma nitrylowa: w razie potrzeby prosimy o zapytanie.

Zalecenia odnośnie montażu

Pobierz jako pdf

Znajdź osobę do kontaktu
Wybierz branżę
 • emco Bautechnik GmbH
  Headquarter
  Breslauer Str. 34-38
  49808 Lingen (Ems)
  Tel: +49 591/ 9140 500
  E-Mail: bau@emco.de
Czy masz jakieś pytania dotyczące naszych produktów?