5017 AL

Wanna zbierająca brud i wodę emco 5017 AL

Aby bez problemów sprostać zwiększonemu zabrudzeniu w strefach wejść o dużym natężeniu ruchu, konieczne jest zastosowanie wanien odpływowych emco. Tworzą one wraz z matami wejściowymi o podwyższonej obciążalności emco MARSCHALL i emco PLAZA jedną całość, której skuteczność czyszczenia i walory praktyczne są nieporównywalne.

  • Na zewnątrz (strefa 1)
  • Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smołowany, gruby piasek, drobne krzemyki itp.
  • Wewnątrz i na zewnątrz ( zadaszenie, strefa 2)
  • Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.
  • Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.
Wanna zbierająca brud i wodę emco 5017 AL

Wanna zbierająca brud i wodę emco 5017 AL

Wanna zbierająca brud i wodę emco 5017 AL

pliki do pobrania

Do you have questions regarding the product?

Znajdź osobę do kontaktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące naszych produktów?