Wanny wyłapujące zanieczyszczenia do dużej ilości wilgoci

Absorbcja dużej ilości
zanieczyszczeń,
odprowadzenie wilgoci

Zaabsorbuj dużą ilość zanieczyszczeń, odprowadź wilgoć zanim dotrze ona do obiektu.

Wanny wyłapujące zanieczyszczenia używane są wszędzie tam, gdzie gromadzą się duże ilości zanieczyszczeń. Jeśli w wycieraczce zewnętrznej musimy liczyć się dodatkowo z dużą ilością odprowadzanej wody, sensowne jest podłączenie wanny do systemu kanalizacji.

Alternatywnie oferujemy konstrukcję wsporczą. Zaletą konstrukcji wsporczej jest możliwość kompensacji istniejących różnic wysokości podłoża.

Znajdź osobę do kontaktu
Czy masz jakieś pytania dotyczące naszych produktów?