Doporučení pro pokládku

Pokyny pro pokládku dočišťovacích systémů emco. Tak položíte Vaše dočišťovací rohože, tímto bude zajištěno optimální zachycení nečistot.

1. Zásady
Dočišťovací krytiny můžete pokládat na jakýkoli podklad - za předpokladu, že je pevný, samonosný, trvale suchý a rovný. Pro provádění prací platí příslušné národní normy - především DIN 16 365 "Podlahářské práce", DIN 18 29 "Všeobecná pravidla pro stavební práce všeho druhu", DIN 18 202 "Rozměrové tolerance v pozemním stavitelství". V Rakousku platí: ÖNORM B2232 " Podlahářské práce - norma pro Smlouvy o dílo", ÖNORM B 2236 " Práce s lepidly pro pokládky podlah - norma pro Smlouvy o dílo" a 18 202 "Rozměrové tolerance v pozemním staviteství". Pro Švýcarsko platí: SIA-Norm 251 (Plovoucí podlahy ve vnitřních prostorech) , SIA-Norm 253 (Podlahové krytiny z linolea, umělé hmoty. gumy, korku, textilu a dřeva). Věnujte pozornost též požadavkům směrnice BEB "Posuzování a příprava podkladů - vytápěné a nevytápěné podlahové konstrukce". Při pokládce v nepodsklepených místnostech musí být stavbou dle normy provedeny izolace proti vzlínající vlhkosti.

2. Pokládka:
2.1. Pokládka

rolí a rohoží Všechny role měly být pokládány ve směru šipek na spodní zadní straně. Švové spoje se řežou dvojitým nebo jednoduchým řezem na spodní straně. Všechny dočišťovací role musí být lepeny ve stejném směru a v postupném pořadí, smí být společně pokládány pouze role stejné šarže. Abyste se vyhnuli problémům s rozdílem barev. měli by být dávány k sobě pouze vnější hrany. Abyste se vyhnuli reklamacím, doporučujeme vždy před pokládkou probrat se smluvním partnerem směr pokládky, šíře a množství odpadu. Jednotlivé role nebo menší výměry do 6 m2 a rohože mohou být pokládány volně.

Smrštění podlah z PVC nemůže být vyřešeno díky nepředvídatelným faktorům týkajících se objektu (jako např. klima a teplota v místnosti). Další vliv mají faktory jako chybné čištění nebo nesprávná pokládka. Když pokládáte dočišťovací rohože na hladký podklad citlivý na barvu, může dojít ke zbarvení podkladu. Speciálně se to týká mramoru nebo dalších pórovitých přírodních kamenů, kaučuku a PVC. Přenosu změkčovadel může být zabráněno při aplikaci našeho antiskluzového výrobku Prima.

2.2. Pokládka čtverců
Dočištovací čtverce by měly zůstat v rozbaleném stavu 24 hodin kvůli aklimatizaci. Naše dočišťovací čtverce jsou díky silné spodní vrstvě na bázi asfaltu určeny k volné pokládce. Aby se zabránilo následným možným posunům čtverců a hran doporučujeme opatřit podklad před pokládkou kvalitní celoplošnou fixací. Směr vláken: šipka na spodní straně každého čtverce ukazuje směr pokládky. Před pokládkou musí být stanoveno, zda se čtverce budou pokládat v jednom směru nebo s šachovnicovou optikou. Podlahové vytápění: dočišťovací čtverce se vyznačují velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a proto snižují účinnost podlahového topení. Proto nedoporučujeme pokládat čtverce na systémy podlahového vytápění.

2.3 Pokládka na schodiště:
Podmínkou pro pokládku na schodiště je, že hrany stupňů nejsou ostré, ale oblé. Přitom by měl radius zaoblení odpovídat 2-eurové mici (poloměr cca 1,3 cm) - a v žádném případě nebýt nižší než 1,0 cm. Pro běžnou pokládku na stupnice a podstupice aplikujte výhradně výrobky se spodní stranou z umělého latexu. Používejte vždy kontaktní lepidlo, které zabrání lomu u přilepených stupňů. Spodní stran krytiny je proto dostatečně zdrsněná. Následuje pokládka - stupeň za stupněm - zespodu nahoru. Stupně mohou být zatíženy až po úplném zaschnutí lepidla (dle pokynů výrobce).

3. Přilepení
PVC:
Použijte speciálně určená disperzní lepidla. Přilepení oboustrannou lepicí páskou je možné pouze s výrobky Sigan Elements a Sigan Elements Plus - není vhodné pro asfalt nebo umělý latex. Musí se počítat se zvýšeným resp. dlouhodobějším příjmem vody (např. ve vstupních prostorech), dejte navíc až 2K lepidla.

Asfaltové podlahy: Doporučuje se pokládka na celoplošnou fixaci. Při práci dodržujte pokyny na obalu fixace.

Umělý latex: Musí být po celé ploše přilepen speciálním lepidlem pro tento materiál. Při práci dodržujte pokyny na obalu lepidla.

Nitrilová guma: informace na vyžádání

Doporučení pro pokládku

Stáhnout jako PDF

Najít odpovědnou osobu
Zvolte obor
 • emco Bautechnik GmbH
  Headquarter
  Breslauer Str. 34-38
  49808 Lingen (Ems)
  Tel: +49 591/ 9140 500
  E-Mail: bau@emco.de
Máte dotazy? Jsme tu pro vás.